• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par Tieslietu padomi

Tieslietu padome 13. decembris, 2013.
Tieslietu padome iepazīsies ar pētījumu par nepieciešamajām izmaiņām tiesnešu apstiprināšanai amatā un karjeras virzībai
Tieslietu padome 3. decembris, 2013.
Goda tiesnese Šteinerte pārstāvēs Saeimu Zolitūdes traģēdijas izvērtēšanas komisijā
Tieslietu padome 13. novembris, 2013.
Par vadlīnijām lietu izskatīšanas termiņu standarta noteikšanai tiesās
Tieslietu padome 13. novembris, 2013.
Apstiprina tiesnešu sarakstu kārtējai profesionālās darbības novērtēšanai 2014. un 2015.gadā
Tieslietu padome 13. novembris, 2013.
Tiesnešu karjeras jautājumi
Tieslietu padome 13. novembris, 2013.
Tiesnešu izdienas piemaksu stāžā ieskaitīs tikai tiesneša un prokurora amatā nostrādāto laiku
Tieslietu padome 13. novembris, 2013.
Ar ES Sociālā fonda līdzekļiem stiprinās tiesu sistēmas un tiesībsargājošo institūciju kapacitāti
Tieslietu padome 13. novembris, 2013.
Tiesnešu skaita izmaiņas Augstākajā tiesā un rajonu (pilsētu) tiesās
Tieslietu padome 13. novembris, 2013.
Par mehānisma izveidi lietu nodošanai citai tiesai civilprocesā
Tieslietu padome 13. novembris, 2013.
Samaksu par tiesu nolēmumu anonimizēšanu sola nākamajā gadā
Tieslietu padome 8. novembris, 2013.
Tieslietu padomes darba kārtībā – vadlīnijas lietu izskatīšanas termiņu standarta noteikšanai tiesās un citi jautājumi
Tieslietu padome 31. oktobris, 2013.
Tiesnešu konferences protokola vietā – audioieraksts