Gatavojot Eiropas Komisijas ziņojumu par Latviju, Komisijas Ģenerāldirektorāts uzskatīja par nepieciešamu uzklausīt Tieslietu padomes viedokli par tiesu varas neatkarības aspektiem.

27.novembrī Eiropas Komisijas Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāta pārstāve Inese Hartviga (Ines Hartwig) tikās ar Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietnieci Ināru Gardu un Augstākās tiesas Administrācijas vadītāju Sandru Lapiņu, lai  uzklausītu viedokli par jau veiktajiem un iecerētajiem soļiem tiesu varas neatkarības nodrošināšanā un Tieslietu padomes lomas stiprināšanā. Eiropas Komisijai interesēja, vai Saeimas komisijām nodotais likumprojekts grozījumiem likumā „Par tiesu varu”, kas paredz Tieslietu padomes kompetences paplašināšanu, ir pietiekams patiesai tiesu varas neatkarībai, ko Eiropas Padome uzskata par būtisku nosacījumu.

Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietniece Ināra Garda apliecināja, ka padome ir atbalstījusi grozījumus likumā „Par tiesu varu”, kas paredz Tieslietu padomes kompetencē nodot tiesnešu karjeras virzības jautājumus, nosakot, ka Saeima par tiesnesi lemj tikai vienreiz – apstiprinot tiesneša amatā. Tālākā virzība karjerā būtu Tieslietu padomes ziņā, protams, balstoties uz Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinumiem. Tāpat Tieslietu padomes akceptēti grozījumi, kas paredz piešķirt Tieslietu padomei noteicošo lomu rajona (pilsētu) un apgabaltiesu priekšsēdētāju iecelšanā un atcelšanā.

Tikšanās laikā apspriesta arī nepieciešamība paaugstināt Tieslietu padomes kapacitāti, palielinot padomes darbinieku skaitu un budžetu.

Uzmanība vērsta arī uz tiesu darbinieku nesamērīgi zemo atalgojumu, ņemot vērā darba slodzi un darba pienākumu pildīšanai nepieciešamās prasmes un kvalifikāciju.

Kā nākotnes jautājums tika minēta tiesu reforma Latvijā, attīstot rajona tiesu namu koncepciju. 

Tikšanās ar Eiropas Komisijas Ģenerāldirektorāta pārstāvi tika organizēta Eiropas Semestra vizītes ietvaros. Eiropas Komisijas pārstāvniecība Rīgā norāda, ka šī ir ļoti būtiska vizīte, jo tās rezultāti tiks izmantoti, lai izvērtētu Latvijas progresu Eiropas Savienības Padomes 2015.gada valsts specifisko rekomendāciju ieviešanā, sagatavotu Eiropas Komisijas ziņojumu par Latviju, kā arī izstrādātu 2016.gada valsts specifiskās rekomendācijas.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Tālrunis: 67020396