Eiropas Komisijas ziņojums „Eiropas Savienības rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā” publiskots arī latviešu valodā, un tajā var pārliecināties – Latvijas tiesu sistēmas rādītāji ir virs vidējiem rādītājiem Eiropas Savienībā. Latvijas tiesu sistēma īpaši augstu novērtēta elektronisku rīku ieviešanā tiesvedības procesos.

Jaunākajā, nu jau trešajā, ziņojumā „Eiropas Savienības rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā” apkopotā informācija liecina par Latvijas tiesu sistēmas izaugsmi tiesu modernizācijā. Jau iepriekšējā ziņojumā Eiropas Komisija bija atzinīgi novērtējusi Latvijas īstenotos pasākumus dažādu elektronisku rīku ieviešanā tiesvedības procesos. Šogad vērojama būtiska izaugsme šajā jomā, un Latvija ierindojas to valstu vidū, kurās vispilnīgāk interneta vidē ir atspoguļota informācija par tiesu pakalpojumiem, pieejamību, jurisdikciju, kā arī pieņemtajiem tiesu nolēmumiem. 

Latvija ieņem augstu vietu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīku izmantošanā gan tiesu vajadzībām, gan arī saziņā ar lietu dalībniekiem. Tiek nodrošinātas videokonferenču izmantošanas iespējas tiesās un lietu dalībniekiem ir pieejami dažādi e-pakalpojumi: elektroniskā veidlapa un prasības var iesniegt elektroniski. Esam piektajā vietā maza apmēra prasību elektroniskajā apstrādē. Latvija ir starp līdervalstīm, kas nodrošina tiesu spriedumu publicēšanu internetā.

Latvija ir astotajā vietā tiesnešu dalībā tālākizglītībā un viena no līdervalstīm, kas nodrošina tiesnešiem komunikācijas apmācības, lai veiksmīgāk īstenotu saziņu ar lietu dalībniekiem un medijiem.

Latvijai ir sestais labākais rādītājs neizskatīto lietu atlikumā uz 100 iedzīvotājiem. Savukārt lietu izskatīšanas termiņu ziņā esam vidējā Eiropas Savienības līmenī.

Zemākie Latvijas rādītāji ir ārpustiesas mediācijas izmantošanā un Latvijas tiesu budžets pret iedzīvotāju skaitu ir sestais mazākais.

2015.gada ziņojums  ir trešais izdevums pēc kārtas, un tajā analizēts Eiropas Savienības dalībvalstu panāktais progress dažādos ar tiesu sistēmas efektivitāti saistītos jautājumos. Šī gada rezultātu apkopojuma mērķis ir parādīt iespējamās tendences trīs galvenajās jomās: tiesu sistēmu efektivitāte, kvalitāte un neatkarība.

Eiropas Komisijas ziņojumu „Eiropas Savienības rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā” latviešu valodā skatiet šeit