Eiropas Padomes Tieslietu sistēmu efektivitātes komisijas (CEPEJ) ziņojumu, kurā ietverts plašs datu un statistikas apkopojums, kas iezīmē dalībvalstu tiesu sistēmu attīstības tendences, publicē reizi divos gados. Tajā nav konkrētu rekomendāciju, jo ziņojuma mērķis ir noteikt vispārējās tendences tiesu sistēmā, kā arī sniegt salīdzinošo statistikas datu pārskatu. LVportāls skaidro, kādi ir CEPEJ darbības mērķi, izstrādātās vadlīnijas un kādas ir Latvijas tieslietu sistēmas attīstības tendences. Videointervijā – Latvijas pārstāve CEPEJ Augstākās tiesas tiesnese AIJA BRANTA.

Skatīt šeit