Tieslietu padome atbalsta paātrinātā kārtībā Saeimas 3.lasījumam virzītos grozījumus likumā „Par tiesu varu”, kas veidotu juridisku pamatu rajonu (pilsētu) tiesu reorganizācijai, apvienojot vairākas tiesas un veidojot tiesu namus. Likuma grozījumi nosaka reorganizētās tiesas priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka pilnvaru izbeigšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā notiek tiesneša pārcelšana tiesu reorganizācijas gadījumā.

Tieslietu padome atbalstīja šo likuma grozījumu virzību, bet ar nosacījumu, ka likumā vēl iestrādājams regulējums, ka tiesu apvienošanas rezultātā tiesnesi uz darbavietu, kas atrodas citā apdzīvotā vietā, nevar pārcelt bez viņa piekrišanas.

Tieslietu padome atbalstīja arī citus sagatavotos grozījumus likumā „Par tiesu varu”, kas nosaka regulējumu attiecībā uz Augstākās tiesas tiesu palātas tiesnešiem, kuri pēc palātas likvidācijas nav pārcelti attiecīgajā departamentā.

Ar grozījumiem likumā paredzēts atteikties no līdzšinējās kārtības, kad lēmumu par tiesu palātu tiesnešu pārcelšanu kasācijas instancē pieņēma Augstākās tiesas attiecīgā departamenta tiesnešu kopsapulce. Paredzēts, ka noteicošā loma būs Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas pozitīvam atzinumam, bet gadījumā, ja uz vakantajām amata vietām departamentā pretendēs vairāki likvidēto palātu tiesneši, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija pieņems lēmumu par piemērotāku kandidātu.

Tieslietu padome vērsa uzmanību, ka vēl precizējami likuma pārejas noteikumi, nosakot kārtību Civillietu tiesu palātas tiesnešu iecelšanai departamenta tiesneša amatā, ja tas notiek laikā līdz tiesu palātas darbības izbeigšanai.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 9.marta sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211