Tieslietu padome lūdz Saeimu palielināt apgabaltiesu tiesnešu skaitu par trīs tiesnešiem, paredzot, ka apgabaltiesās ir 140 tiesneši, tai skaitā Administratīvajā apgabaltiesā – 22.

Jau pērnā gada novembrī Tieslietu padome bija aicinājusi Saeimu palielināt apgabaltiesu tiesnešu skaitu, nosakot, ka apgabaltiesās ir 139 tiesneši, tai skaitā Administratīvajā apgabaltiesā – 21, taču Saeima šo lēmumu neakceptēja. Savukārt šīgada 9.februāra Tieslietu padomes lūgumu Administratīvās apgabaltiesas tiesnešu skaita palielināt par 1 tiesnesi, attiecīgi samazinot Administratīvās rajona tiesas tiesnešu skaitu, Saeima atbalstīja.

Līdz ar to šobrīd kopējais apgabaltiesas tiesnešu skaits ir 137, tai skaitā Administratīvajā apgabaltiesā – 22.

Ņemot vērā Rīgas apgabaltiesas darba slodzi, Tieslietu padome atkārtoti aicina Saeimu palielināt apgabaltiesas tiesnešu skaitu par trīs amatvietām.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 17.martā.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211