Prestižais Londonā izdotais izdevums World Intellectual Property Review (WIPR) (Pasaules intelektuālā īpašuma pārskats) par vienu no 100 ietekmīgajām sievietēm intelektuālā īpašuma tiesību jomā pasaulē 2020.gadā ir atzinis Latvijas Republikas Senāta Civillietu departamenta senatori Zani Pētersoni.

WIPR jaunākais izdevums ar nosaukumu WIPR Influential Women in IP 2020 (Ietekmīgās sievietes intelektuālā īpašuma tiesību jomā 2020.gadā) izceļ 100 sievietes no visas pasaules – labākās un spilgtākās savas jomas profesionāles, kurām ir nozīmīga loma intelektuālā īpašuma tiesību sistēmas attīstībā. 

Saraksts veidots, WIPR aptaujājot intelektuālā īpašuma jomas profesionāļus un lūdzot nominēt ietekmīgas juristes, kuras strādā privātajā vai publiskajā sektorā ar intelektuālā īpašuma tiesību jautājumiem.

Zane Pētersone šajā sarakstā ir vienīgā no Baltijas valstīm.

Izdevumā atzīmēts viņas amats – Augstākās tiesas tiesnese, kas specializējusies intelektuālā īpašuma lietās un ir Latvijas pārstāve Eiropas Tiesnešu asociācijā mediācijai un Eiropas Preču zīmju tiesnešu tīklā. Novērtēti arī papildu ieguldījumi – lekcijas par dažādām tiesību tēmām, tostarp par intelektuālā īpašuma tiesību jautājumiem, dalība valsts līmeņa un starptautiskās darba grupās, līdzdalība jaunā Latvijas Preču zīmju likuma un Komercnoslēpuma aizsardzības likuma veidošanā. Autore vairākām publikācijām, tostarp monogrāfijai “Intelektuālā īpašuma civiltiesiskās aizsardzības līdzekļi” (2013).

Ietekmīgāko sieviešu intelektuālā īpašuma tiesību jomā saraksts tiek veidots jau otro reizi. Pirmais izdevums iznāca 2019. gadā, atzīmējot simtgadi, kopš sievietes ieguva tiesības iegūt jurista kvalifikāciju Apvienotajā Karalistē.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211