Pirmdien, 15.jūnijā, tiek sasaukta Augstākās tiesas plēnuma sēde, kurā tiesneši vēlēs divu struktūrvienību vadītājus – Civillietu departamenta priekšsēdētāju un Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāju.

Jauni struktūrvienību vadītāji jāievēl tādēļ, ka iepriekšējie vadītāji, sasniedzot likumā „Par tiesu varu” noteikto maksimālo tiesneša amata vecumu, beidza pildīt šos pienākumus – Zigmants Gencs Civillietu departamentā 2014.gada 19.novembrī, Gunārs Aigars Civillietu tiesu palātā 31.oktobrī.

Līdz jaunu vadītāju ievēlēšanai Civillietu departamenta priekšsēdētāja pienākumus pilda tiesnese Edīte Vernuša, bet Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāja pienākumus – tiesnesis Raimonds Grāvelsiņš.

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 44.pantu Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētājus ievēlē Augstākās tiesas plēnums, ievērojot dzimumu vienlīdzīgas pārstāvības principu. Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētāju pilnvaru laiks ir pieci gadi. Kamēr Augstākās tiesas sastāvā ir Civillietu tiesu palāta, arī uz tās priekšsēdētāja ievēlēšanu darbojas šādi nosacījumi.

Plēnums sāksies plkst.9.30 Augstākās tiesas 461.zālē. Plēnuma sēdes ir atklātas, bet plēnuma sēdi vai tās daļu var pasludināt par slēgtu.

Mediju pārstāvjiem caurlaides jāpiesaka Komunikācijas nodaļā, tālrunis 67020396, 28652211. Ierodoties jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211