Valsts prezidents Egils Levits 16.jūnijā Rīgas pilī tikās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Aigaru Strupišu, kurš šodien sācis pildīt jaunos pienākumus, un bijušo Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču. Valsts prezidents sveica Aigaru Strupišu, novēlot sekmes atbildīgajā amatā, kā arī pateicās par ilggadējo darbu Ivaram Bičkovičam.

Valsts prezidents pauda interesi par Aigara Strupiša prioritātēm Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatā un Tieslietu padomē – tiesnešu atlasi un apmācību, tiesnešu un tiesu specializācijas principu izstrādi, Tieslietu padomes kapacitātes stiprināšanu un citām nākotnes aktualitātēm.

Daudz uzmanības sarunas dalībnieki veltīja jautājumam par tiesnešu kvalifikācijas celšanu un stažēšanos. Valsts prezidents uzsvēra, ka Latvijā ir nepieciešama Tiesnešu un prokuroru akadēmija, kas pildītu tiesnešu mācību un kvalifikācijas paaugstināšanas funkciju, kā tas ir daudzviet citur Eiropā. Aigars Strupišs informēja, ka Tieslietu padome tikko ir apstiprinājusi jauno tiesnešu atlases kārtību, kur izglītošanās mērķim ir pievērsts daudz lielāks akcents nekā līdz šim.

Runājot par Tieslietu padomes paveikto, Ivars Bičkovičs informēja par darba grupu, kas pēta ieilgušo tiesvedību problemātiku valstī. Tieslietu padome aicināja Augstāko tiesu izveidot šādu darba grupu pēc tam, kad Valsts prezidents pievērsa uzmanību šim jautājumam gadskārtējā tiesnešu konferencē.

Aigars Strupišs norāda, ka nākamā tikšanās ar Valsts prezidentu būs pēc tam, kad viņš būs apguvis Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata “laukumu” un izstrādājis rīcības programmu.  

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211

Foto: I.Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja