Par Tieslietu padomes locekli no Augstākās tiesas tiesnešu vidus plēnums 11.septembrī ievēlēja Civillietu departamenta senatori Dzintru Baltu.

Civillietu departaments, izvirzot Dzintru Baltu Tieslietu padomes locekļa amatam, atzīmē viņas pieredzi tiesnešu pašpārvaldes institūcijās, tai skaitā Tieslietu padomē, kur Dzintra Balta darbojusies kā apgabaltiesu tiesnešu pārstāve. Viņa piedalījusies Tiesu komunikācijas stratēģijas izstrādāšanā un ieviešanā, ir Rajona (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu priekšsēdētāju amatā izvirzīšanas komisijā, kā arī piedalījusies darba grupā, kas izstrādāja jauno tiesnešu amata kandidātu atlases kārtību. Tiesnese ar lielām darba spējām un produktivitāti, motivēta un ar skatījumu par tiesu sistēmas attīstību kopumā.

Kā šobrīd svarīgākos Tieslietu padomei veicamos pasākumus Dzintra Balta saredz Tieslietu padomes stratēģijas izstrādi, izvirzot mērķus un to sasniegšanai veicamos uzdevumus, un jaunās Tiesnešu atlases kārtības iedzīvināšanu.

Senatore uzskata, ka svarīgi ir attīstīt Tieslietu padomes darba procesu un nodrošinājumu. Savā redzējumā, kandidējot uz Tieslietu padomes amatu, viņa pievērsusies arī tiesvedības kvalitātes, tiesu sistēmas kvalitātes un organizācijas jautājumiem.

Senatores Dzintras Baltas redzējums, kandidējot uz Tieslietu padomes locekļa amatu

Augstākās tiesas plēnumā Tieslietu padomes locekļa amatam bija izvirzītas divas kandidātes – Dzintra Balta un Krimināllietu departamenta senatore Aija Branta – tiesnese ar plašu tiesneša darba un starptautiskās sadarbības pieredzi. Par Dzintru Baltu nobalsoja 19 senatori, par Aiju Brantu 11 no 32 senatoriem, kas piedalījās plēnumā.

Tieslietu padome ir koleģiāla institūcija, kas piedalās tiesu sistēmas politikas un stratēģijas izstrādē, kā arī tiesu sistēmas darba organizācijas pilnveidošanā. Tieslietu padomes sastāvā ir 15 locekļi – astoņi pastāvīgie locekļi (amatpersonas) un septiņi vēlēti locekļi – Augstākās tiesas plēnuma ievēlēts tiesnesis un seši Tiesnešu konferences ievēlēti tiesneši.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211