Citādā formātā nekā citus gadus, bet arī šogad Augstākajā tiesā sadalītas tradicionālās Temīdas balvas. Kandidātu pieteikšana notika elektroniski, un arī balvu pasniegšanas ceremonija notika arttālinātā formātā.

Taču nemainīgas ir vērtības, par ko jau sešpadsmito gadu tiek piešķirts Augstākās tiesas apbalvojums – Temīdas balva. Tiesneši un darbinieki tās saņem par profesionalitāti, radošām idejām un īpašu attieksmi pret darbu un kolēģiem.

2020.gada Profesionālā balva piešķirta Senāta Administratīvo lietu departamenta senatora palīgam Jānim Gekam, Radošā Temīdas balva – zinātniski analītiskajam padomniekam Aleksandram Potaičukam, Īpašā Temīdas balva – Informācijas tehnoloģiju nodaļas speciālistam Austrim Livdānam.

Jānim Gekam Profesionālā Temīdas balva piešķirta par īpaši sarežģītu jautājumu risināšanu un tiesību sistēmai nozīmīgu nolēmumu sagatavošanu. Īpaši minams pieteikums Satversmes tiesai par minimālās vecuma pensijas atbilstību Satversmei, kas rezultējās sociāli atbildīgai valstij atbilstošā Satversmes tiesas spriedumā, ar kuru attiecīgās normas atzītas kā neatbilstošas Satversmei. Tāpat viņš devis ieguldījumu sprieduma projekta sagatavošanā, kurā bija jārisina jautājumi par starptautisko tiesību un nacionālo tiesību normu kolīzijām valsts vecuma pensijas piešķiršanā. Strādājis pie vairāku būtisku nolēmumu sagatavošanas, kas skar starpdisciplināros jautājumus, piemēram, mantošanu, laulāto kopīgo mantu, līgumu un nodokļu jautājumus. Novērtētas senatora palīga zināšanas, pieredze, atbildība un atsaucība.

Aleksandrs Potaičuks Radošo balvu saņem par radošu pētniecisko darbu. Šogad viņš augstā kvalitātē sagatavojis tiesu prakses apkopojumus gan administratīvajās tiesībās, gan civiltiesībās – par tiesībām uz pieeju informācijai un par tiesu praksi mantojuma lietās. Par mantojuma tiesībām vadījis arī vebināru. Par aktuāliem tiesību jautājumiem gatavojis publikācijas Augstākās Tiesas Biļetenā. Šogad ieguvis tiesību zinātņu doktora grādu.

Īpašā gada Īpašā Temīdas balva Informācijas tehnoloģiju nodaļas speciālistam Austrim Livdānam.  Šajā gadā bijis daudz izaicinājumu, tostarp saistībā ar tehnisko nodrošinājumu darba vietā. Nācās būt inovatīviem, pielāgojoties strādāt ārkārtējās situācijas apstākļos – strādāt un mācīties attālināti, piedalīties tiešsaistes pasākumos, lietot jaunas interneta platformas un programmas. Austra telefons tiesnešiem un darbiniekiem bijis kā “karstā līnija” un “glābējzvans” ar datortehniku un IT risinājumiem saistītos jautājumos. Novērtēta viņa atbildība un koleģiālā attieksme.

Kandidātus Temīdas balvas nominācijām izvirzīt var jebkurš tiesnesis vai darbinieks, bet pamatojumus izvērtē žūrija. Šogad balvām bija saņemti 40 pieteikumi.

Uzvarētāji saņem ceļojošo Temīdas balvu. Tēlnieka Edvīna Krūmiņa veidotajā balvā atveidots Tiesu pils simbols – Kārļa Zemdegas skulptūra „Taisnība”.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211