Ceturtdien, 15.septembrī, Viļņas universitātē Lietuvā notiek Lietuvas Republikas Augstākās tiesas organizēta starptautiska konference “Tiesas precedents. Baltijas valstu pieredze”. Konferencē piedalās Latvijas Augstākās tiesas pārstāvji – tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, Civillietu departamenta tiesnesis Aigars Strupišs un Krimināllietu departamenta tiesnesis Pēteris Opincāns.

2016.gadā Lietuvā tiek atzīmēta 10.gadadiena, kopš ir spēkā Lietuvas Konstitucionālās tiesas noteiktais tiesiskas valsts princips, kas ietverts Lietuvas Republikas Konstitūcijā un kas paredz tiesu prakses kontinuitāti. Proti, Lietuvas tiesām ir saistoši pašu radītie precedenti – nolēmumi, kas pieņemti līdzīgās lietās.

Šim notikumam par godu Lietuvas Augstākā tiesa organizē konferenci un, turpinot Baltijas valstu Augstāko tiesu sadarbību, aicināti piedalīties arī Latvijas un Igaunijas Augstāko tiesu pārstāvji.

Par Latvijas pieredzi judikatūras izmantošanā konferencē uzstāsies Civillietu departamenta tiesnesis Aigars Strupišs.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211