Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesoru padome 14.decembrī par profesori valsts tiesībās uz 6 gadiem ievēlēja juridisko zinātņu doktori, Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatori Jautrīti Briedi.

Atbilstoši akadēmiskajām tradīcijām vispirms Jautrīte Briede nolasīja atklāto lekciju, tās tēmas bija par sabiedrības līdzdalību un valsts pārvaldes iekšējo un ārējo pārbaudi.

Pēc tam profesoru padomes locekļi izvērtēja viņas zinātnisko un pedagoģisko darbību. Pozitīvas atsauksmes par amata kandidāti sniedza izvēlētie eksperti – Satversmes tiesas tiesnese, Latvijas Universitātes profesore Dr.iur. Sanita Osipova un Latvijas Universitātes profesors Dr.iur. Ringolds Balodis.

Pēc aizklātā balsojuma Profesoru padome paziņoja lēmumu par Jautrītes Briedes ievēlēšanu par Juridiskās fakultātes profesori.

Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē Jautrīte Briede strādā kopš 1995.gada. 2006.gadā viņa ieguva tiesību doktora zinātnisko grādu un kopš 2010.gada bija LU asociētā profesore.

Kopš Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta izveidošanas 2004.gadā Jautrīte Briede zinātnisko un pasniedzēja darbu savieno ar senatora darbu Augstākajā tiesā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211