Pirmdien, 10.augustā, tiesneša pienākumus Senāta Administratīvo lietu departamentā uz laiku sākusi pildīt Administratīvās apgabaltiesas tiesnese Diāna Makarova. Tieslietu padome ar 12.jūnija lēmumu uzdeva Diānai Makarovai aizstāt Augstākās tiesas tiesnesi pagaidu prombūtnes laikā.

Diāna Makarova bija pieteikusies Augstākās tiesas izsludinātajā konkursā par iespēju uz laiku aizstāt Administratīvo lietu departamenta tiesnesi. Administratīvo lietu departamenta senatoru kopsapulce viņu atzina par piemērotāko kandidāti.

Diānai Makarovai ir gandrīz 9 gadu pieredze darbā administratīvajā tiesā, tostarp gandrīz 6 gadu pieredze Administratīvajā apgabaltiesā. Viņai ir arī pieredze darbā valsts pārvaldē – 9 gadus strādājusi Valsts ieņēmumu dienestā nodokļu inspektora, jurista un daļas vadītāja vietnieka amatā.

Tiesnesei ir maģistra grāds tiesību zinātnē un otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un ekonomista kvalifikācija.

Diāna Makarova regulāri apkopo administratīvo tiesu praksi nodokļu lietās, kā arī ir lektore nodokļu tiesībās Latvijas Tiesnešu mācību centrā, Latvijas Pašvaldību mācību centrā, Valsts administrācijas skolā un citās mācību iestādēs.

Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa ir pārliecināta, ka tiesneses padziļinātās zināšanas nodokļu tiesību jomā un ekonomikas jautājumos būs ieguldījums ne tikai nodokļu lietu izskatīšanā, bet arī to lietu izskatīšanā, kurās tiek risināti ar tautsaimniecību saistītie jautājumi un kurās ir svarīga izpratne par ekonomikas procesiem.

Saskaņā ar likumu “Par tiesu varu” Augstākās tiesas tiesnesi vakances vai pagaidu prombūtnes laikā Tieslietu padome pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma un pozitīva attiecīgā departamenta atzinuma saņemšanas var uz laiku – ne ilgāku par diviem gadiem – uzdot aizstāt apgabaltiesas tiesnesim.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211