Latvijas Republikas Satversmes pieņemšanas 91. gadadienā, 2013. gada 15. februārī Augstākajā tiesā notiks unikāla izdevuma – „Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VI nodaļa. Tiesa. VII nodaļa. Valsts kontrole” – atvēršanas svētki.

Tas, ka šīs grāmatas atvēršana notiek vēsturiskajā Tiesu pilī un tiesas zālē, kur ikdienā tiek skatītas tiesu lietas, ir likumsakarīgi, jo viena no izdevumā komentētajām nodaļām ir Satversmes 6. nodaļa, kurā konstitucionāli nostiprināts tiesu varas atzars.

Grāmatas atvēršanas svētkus ar uzrunu atklās Valsts prezidents Andris Bērziņš, Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris, valsts kontroliere Elita Krūmiņa, tieslietu ministrs Jānis Bordāns, Latvijas Universitātes prorektors, profesors, akadēmiķis Indriķis Muižnieks, Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs.

Izdevuma redkolēģijas vadītājs Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris, redkolēģijā darbojās bijusī valsts kontroliere Inguna Sudraba, profesore un Satversmes tiesas tiesnese Sanita Osipova, profesors Aivars Endziņš un profesors Jānis Rozenfelds.

Grāmatas ievada autore ir Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa, atsevišķas komentāru nodaļas veidojuši arī senatori Jānis Neimanis un Jautrīte Briede. Komentāru autori un līdzautori ir arī atzīti konstitucionālie tiesībnieki Anita Kovaļevska, Annija Kārkliņa, Anita Rodiņa, Laila Jurcēna, Alla Spale, u.c., projekta vadītājs un līdzautors – Ringolds Balodis.

„Likumu komentāri ir viegli uztverams, pārskatāms un tādēļ populārs juridiskās literatūras žanrs. Šajā izdevumā publicēti divu Satversmes nodaļu komentāri. Satversmes komentāru stils ir zinātniskās redkolēģijas un autoru kopdarba rezultāts,” izdevuma metodoloģiskajās piezīmēs skaidro projekta zinātniskais līdzstrādnieks, LU Juridiskās fakultātes lektors, tiesību zinātņu doktors Edvīns Danovskis.

Darbs pie šī izdevuma ilga divus gadus. Komentāri izdoti oficiālā izdevēja „Latvijas Vēstnesis” grāmatu apgādā, to izdošanu atbalstīja arī informācijas tehnoloģiju uzņēmums „Lursoft”.

Līdz ar grāmatas iznākšanu ir pabeigts komentārs pie trīs no astoņām Latvijas Republikas Satversmes nodaļām. Projekta ietvaros ir paredzēts pirmo reizi Latvijas vēsturē sniegt Latvijas Republikas Satversmes detalizētu skaidrojumu (komentāru), tādēļ šobrīd tiek gatavoti arī citu Satversmes nodaļu komentāri. Grāmata iznāk Latvijas Universitātes zinātniska projekta ietvaros.

 

Informācija medijiem

Grāmatas atvēršana notiks piektdien, 15. februārī plkst.11.00 Augstākajā tiesā. Ierobežotā vietu skaita dēļ ieeja ir tikai ar ielūgumiem, taču mediju pārstāvji tiek laipni aicinātu uz pasākumu.

Tāpat žurnālisti aicināti izmantot mediju iespēju Valsts prezidenta vizītes laikā Augstākajā tiesā pirms šī pasākuma. Mediji aicināti uz vizītes gaitas rezumējumu plkst. 10.50 pie Augstākās tiesas priekšsēdētāja kabineta 3. stāvā.

Foto, video iespēja Valsts prezidenta vizītes laikā:

  • tiesas apskatē plkst. 9.30 – 9.45
  • tikšanās ar Augstākās tiesas vadību sākumā plkst. 9.45
  • Valsts prezidenta un Augstākās tiesas priekšsēdētāja preses iespējā plkst. 10.50 - 10.58
  • Satversmes komentāru atvēršanas pasākumā plkst. 11.00 - 11.30  

 

Žurnālistiem pieteikties un caurlaides pasūtīt Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļā, tālrunis 67020396, 28652211, e-pasts rasma.zvejniece@at.gov.lv.