Piektdien, 1.jūlijā, Augstākajā tiesā tiekoties ar Londonas Karaliskās koledžas profesoru, bijušo Eiropas Savienības Tiesas ģenerāladvokātu, Karalienes padomnieku seru Frensisu Džeikobsu (Sir Francis Jacobs QC), pārrunāti ne tikai Latvijas tiesnešus interesējoši jautājumi saistībā ar Eiropas Savienības Tiesu, bet arī pēc Lielbritānijas referenduma aktuālais jautājums par sekām, ko radīs Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības.

Frensiss Džedikobss uzsvēra, ka no juridiskā viedokļa Eiropas Savienības pamešana būs sarežģīts process, no kura zaudētāji būs abas puses. Pieredzējušais jurists norādīja uz angļu juristu nozīmīgo ieguldījumu Eiropas Savienības tiesību veidošanā un pārstāvībā Eiropas Savienības institūcijās, tostarp Eiropas Savienības Tiesā. No šo saišu pārtraukšanas zaudēs gan ES institūcijas, gan Lielbritānijas juristi, taču Džeikobss izteica cerību, ka viņa zemes juristu paveiktais nezudīs, jo “nav iespējams atteikties no vērtībām”. Profesors neizslēdza, ka Eiropas tiesību laukā Lielbritānijas aiziešana varētu nozīmēt arī franču valodas plašāku nostiprināšanos, un prognozēja angļu juristu rindas pie Īrijas advokātu birojiem.

Izmantojot profesora Džeikobsa ievērojamo 18 gadu pieredzi Eiropas Savienības Tiesas ģenerāladvokāta amatā, Augstākās tiesas pārstāvji viņam jautāja arī Latvijas tiesnešus interesējošus jautājumus saistībā ar šo pārnacionālo tiesu – par prejudiciālo jautājumu pārformulēšanu, par Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas mijiedarbību, par Eiropas Savienības Tiesas spriedumu izpildi  utt.

Profesors Džeikobss Latvijā ieradies biedrības „Latvijas tiesību institūts” organizētās ārvalstu akadēmiķu vieslekciju programmas ietvaros. 1.jūlijā viņš Latviešu biedrības namā nolasīja  vieslekciju par Eiropas Savienības Tiesas darbību, kā arī sniedza interviju Latvijas Televīzijai saistībā ar Lielbritānijas balsojumu par izstāšanos no Eiropas Savienības.  Saspringtajā dienas grafikā profesors uzskatīja par nozīmīgu iekļaut arī Augstākās tiesas apmeklējumu. Ar seru Džeikobsu tikās tiesneši Marika Senkāne, Normunds Salenieks un Andris Guļāns, kā arī Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane.

Vizītes noslēgumā profesors Augstākajai tiesai dāvināja savu grāmatu “Likumu suverenitāte: Eiropas ceļš” (The Sovereignty of Law: the European Way) un ar interesi Augstākās tiesas muzejā iepazinās ar Latvijas tiesu vēsturi.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211