Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa ikdienā strādā ne tikai ar Augstākās tiesas judikatūru, bet seko līdzi arī citu valstu, kā arī starptautisko tiesu nolēmumiem. Šī procesa rezultātā sagatavots pirmais nolēmumu apskats, kurā atrodami īsi kopsavilkumi no 2016.gada pirmā pusgada interesantiem nolēmumiem vai par aktuālām tēmām.

Šoreiz apskatā Augstākās tiesas, Eiropas Savienības Tiesas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas un Vācijas Konstitucionālās tiesas nolēmumu kopsavilkumi – pavisam analizēti 19 nolēmumi.

Turpmāk šādus interesanto un aktuālo nolēmumu apskatus Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa plāno sagatavot vismaz divreiz gadā. Pirmais apkopojums sagatavots kā „Augstākās Tiesas Biļetena” pielikums tikai elektroniskā formā, bet turpmāk, iespējams, tas tiks pievienots arī Biļetena drukātajā versijā.

 

Augstākās tiesas un citu tiesu atsevišķu nolēmumu apskatu” skatiet Augstākās tiesas mājaslapā sadaļā Par Augstāko tiesu/ Informatīvie materiāli/ Augstākās tiesas Biļetens/ Biļetena pielikums

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211