29.decembrī Augstākajā tiesā paziņoti 2016.gada Temīdas balvu uzvarētāji. Profesionālo balvu saņēma Administratīvo lietu departamenta tiesnesis Jānis Neimanis, Radošo balvu – Civillietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks Rihards Gulbis un Krimināllietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks Jānis Baumanis, Īpašo balvu – Civillietu tiesu palāta.

Profesionālo Temīdas balvu piešķir par īpašu, kvalitatīvu profesionālo sasniegumu. Izvirzot Jāni Neimani šai nominācijai, atzīmētas viņa profesionālās prasmes un apbrīnojamās darba spējas. 2016.gadā kā referējošais tiesnesis pabeidzis vairāk nekā 165 lietu izskatīšanuun kārtējo gadu ir līderis departamentā. Turklāt viņa specializācija ir nodokļu, konkurences un citās sarežģītās lietās.

Atzīmēta arī tiesneša darba kvalitāte. Viņa kā referējošā tiesneša sagatavotajos nolēmumos bieži ir atrodamas judikatūras cienīgas atziņas. Padziļinātā izpratne par tiesību teorijas un juridisko metožu jautājumiem sekmē departamenta nolēmumu motivācijas kvalitāti. Vienlaikus viņš mācījis domāt un skatīt lietas, tās nesarežģījot un cenšoties tiesāšanās procesu padarīt saprotamu ikvienam.

Tiesneša darbu spējis apvienot ar aktīvu darbošanos Tiesnešu disciplinārkolēģijā, Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrības vadīšanu, kā arī darbu Latvijas Universitātē.

Kolēģi uzskata, ka Jānis Neimanis ir pelnījis Temīdas balvu arī par tiesu varas un īpaši tiesneša amata autoritātes veicināšanu un tiesneša dienesta prestiža celšanu. Sniedzot intervijas, rakstot rakstus, piedaloties diskusijās, uzstājoties ar referātiem konferencēs, viņš ir centies veicināt sabiedrības izpratni par tiesneša darbu. Sagatavojis Tieslietu padomes pieteikumu Satversmes tiesai tiesnešu atalgojuma jautājumā. Pateicoties pieredzei, profesionalitātei un personībai, Jānis Neimanis ir izpelnījies kolēģu atzinību un 2016.gada nogalē izvirzīts Satversmes tiesas tiesneša amatam.

Radošās Temīdas balvas nominācijā uzvarētāji ir divi – un abi zinātniski analītiskie padomnieki, kas liecina par šo darbinieku atzīstamo ieguldījumu Augstākās tiesas departamentu darbā. Kā veiksmīgas idejas iedzīvināšana tiek novērtēti grozījumi Civilprocesa likumā, kas stājās spēkā 2016.gada 13.jūlijā un būtiski ietekmē kasācijas instances darbu. Šo grozījumu idejas līdzautors un īstenotājs bija Rihards Gulbis, kurš veiksmīgi ideju materializēja un ietērpa likuma veidā.

Savukārt kā Jāņa Baumaņa sasniegums minētas publikācijas un referāti par krimināltiesību un kriminālprocesa jautājumiem, akadēmiskais darbs, kā arī 2016.gadā piešķirtās Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības juridiskajā zinātnē.

Īpašā Temīdas balva par vēsturisku ieguldījumu Latvijas tiesu sistēmā piešķirta Civillietu tiesu palātai, kas no 2017.gada būs vēsture. Civillietu tiesu palāta pēdējā darbības gadā daudz strādājusi, lai maksimāli pabeigtu Augstākās tiesas apelācijas instancē saņemtās lietas. Atzīmēts, ka tiesneši un darbinieki bijuši lojāli un atbildīgilīdz pašām darbības beigām un Civillietu tiesu palāta pabeidz savu darbību, saglabājot autoritāti.

Kandidātus visām Temīdas balvas nominācijām varēja izvirzīt ikviens Augstākās tiesas tiesnesis, darbinieks vai struktūrvienība. Pieteikumus izvērtēja un uzvarētājus noteica žūrijas komisija Augstākās tiesas priekšsēdētāja vadībā. Kopumā balvas saņemšanai bija iesniegti 99 pieteikumi, kuros minēti 23 pretendenti.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211