Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja interneta vietnē (Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centra sadaļā) publicēti 15 bieži uzdotie jautājumi par autortiesībām digitālajā vidē un katras Eiropas Savienības dalībvalsts autortiesību eksperta atbildes. Attiecībā uz Latvijas jurisdikciju atbildes sagatavoja Augstākās tiesas Civillietu departamenta zinātniski analītiskas padomnieks Dr.iur. Rihards Gulbis.

Jautājumi, kas darbu izmantotājiem rodas saistībā ar autortiesību objektu izmantošanu digitālajā vidē, tika formulēti ar Eiropas patērētāju interešu pārstāvju palīdzību. Tajos aptvertas tādas tēmas kā autortiesību un blakustiesību izpratne, tiesību subjektu noteikšana, darbu un blakustiesību objektu izmantošana digitālajā vidē, tiesību pārkāpumi un atbildība, kā arī citi jautājumi.

Atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem par autortiesībām sagatavoja katras Eiropas Savienības dalībvalsts autortiesību eksperti, ņemot vērā konkrētās dalībvalsts autortiesību regulējuma specifiku. Ekspertu atbildes apstiprināja gan attiecīgās dalībvalsts kompetentā institūcija, gan arī tās tika apspriestas Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centra darba grupās.

Ekspertu sagatavotās atbildes ir noderīgas ne tikai darbu izmantotājiem, bet arī autoriem un tiesību piemērotājiem. Tāpat tās ir vērtīgs avots salīdzinošas izpētes veikšanai par dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs valdošo izpratni autortiesību pamatjautājumos.

Atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem par autortiesībām digitālajā vidē angļu valodā un attiecībā uz Latviju – arī latviešu valodā – ir pieejamas šeit: https://euipo.europa.eu/ohimportal/lv/web/observatory/faqs-on-copyright-lv

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211