Piektdien, 19.februārī, Augstākajā tiesā notika pirmā Jauno juristu karjeras diena. Deviņiem studentiem no Latvijas Universitātes un Juridiskās augstskolas bija iespēja iepazīties ar tiesnešu, tiesneša palīga, zinātniski analītiskā padomnieka un Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas darbu. Ideja par Jauno juristu karjeras dienas organizēšanu, kurai atsaucās Augstākā tiesa, radās ELSA Latvia, kas ir daļa no Eiropas tiesību zinātņu studentu asociācijas (European Law Students’ Association). Pasākums tika rīkots ar mērķi ļaut tiesību zinātņu studentiem no visas Latvijas vienu dienu pavadīt kopā ar profesionāļiem jurisprudences jomā.

Dienas pirmajā daļā studentus uzrunāja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs. Viņš pastāstīja par tām prasmēm, iemaņām un pieredzi, kāda nepieciešama, lai kļūtu par tiesnesi. Priekšsēdētājs arī iedrošināja studentus, sacīdams, ka tiesneša darbs nekad nav vienmuļš un pelēks, tas liek nepārtraukti studēt, izzināt, un arī katra lieta ir citāda, aiz katras no tām ir cilvēks, kurš savu sāpi ir uzticējis tiesai atrisināt. Ar patiesu interesi jaunie juristi klausījās zinātniski analītiskā padomnieka Riharda Gulbja stāstījumā, kura ikdienas darba pienākumos ietilpst plašs pētniecisks darbs, apkopojot citu valstu pieredzi konkrētu tiesību jautājumu risināšanā, dažādu atzinumu rakstīšana. Par saviem darba pienākumiem tiesā jaunos juristus iepazīstināja Administratīvo lietu departamenta tiesneses palīdze Līva Skujiņa. Viņa pastāstīja par palīga lomu tiesneša ikdienas darbā, jo palīgs ir kā tiesneša labā roka. Arī palīgs izlasa katru lietu, piemeklē atbilstošos normatīvos aktus un piedalās nolēmuma projekta sagatavošanā. Ļoti noderīgs studentiem bija Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītājas Anitas Zikmanes stāstījums par nolēmumu atlasi Judikatūras datu bāzei, par mājas lapā atrodamo plašo informāciju par Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas atziņām.

Otrajā dienas daļā jaunie juristi tikās individuālās sarunās ar Augstākās tiesas tiesnešiem – Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāju Veroniku Krūmiņu, Civillietu departamenta tiesnešiem Andu Briedi, Ināru Gardu, Valerijanu Jonikānu, Intu Lauku, Aigaru Strupišu un Andu Vītolu. Studenti atzina, ka sarunas bijušas ļoti vērtīgas, jo tās palīdzējušas saprast gan tiesneša darbu, gan noskaidrot atsevišķus studiju laikā radušos jautājumus, izstrādājot kursa darbus. Viena no studentēm atzina, ka iepriekš nebija domājusi tieši par tiesneša amatu kā iespējamo nākotnes profesiju, bet pēc sarunas ar tiesnesi bijusi patiesi iedvesmota un pat sāk apdomāt šādu iespēju.

Dienas noslēgumā studenti noskatījās filmu par augstākās tiesu instances vēsturi „Latvijas Senātam 95 – vakar un šodien” , kā arī devās ekskursijā pa Tiesu pili un apskatīja Augstākās tiesas muzeju.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv