Jelgavas 750 gadu jubilejas ietvaros 11 cilvēkiem, kas ar savu darbu, idejām un cerībām veicinājuši Jelgavas izaugsmi, pasniegtas Jelgavas jubilejas atzinības zīmes „Jelgava 750 – Vēstures griežos”. Balvu saņēma arī Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs, jelgavnieks Pēteris Dzalbe.

Jelgavas īpašā jubilejas balva Pēterim Dzalbem piešķirta par tieslietu sistēmas pilnveidošanu un ilggadēju darbu Jelgavas pilsētā, kā arī ieguldījumu jaunās paaudzes juristu izglītošanā.

„Patīkami, ka tiesneša darbs un citi daudzie pienākumi ir ievēroti un atzīmēti ar pilsētas īpašo apbalvojumu. Šim apbalvojumam būs goda vieta manā dzīvē, jo to pasniedz mana pilsēta. Uzskatu, ka šis apbalvojums reizē ir atzinība arī citiem tiesnešiem, kuri ikdienā veic ne vienkāršo un ne pārāk pamanīto darbu. Paldies visiem, kuri ievērojuši manis – vienkārša cilvēka – paveikto, izvirzījuši un piešķīruši šo cienījamo apbalvojumu. Es lepojos ar Jelgavu,” tā Pēteris Dzalbe sacījis laikrakstam „Jelgavas Vēstnesis”, novēlot Jelgavai kļūt par augstas attīstības pilsētu, kultūras un sporta centru plaukstošajā Latvijā, jelgavniekiem – būt sirsnīgiem, čakliem un atpūsties protošiem cilvēkiem.

1984.–1995.gadā Pēteris Dzalbe bija tiesnesis un tiesas priekšsēdētājs Jelgavas pilsētas tiesā, bet 1995.gadā, veidojot apgabaltiesas, bija pirmais Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētājs un vadīja tiesu līdz 2005.gadam, kad tika iecelts par Augstākās tiesas tiesnesi.  Arī strādājot Rīgā, bet paliekot jelgavniekam, turpināja savu darbību Jelgavā – lasīja lekcijas Latvijas Lauksaimniecības universitātē un Baltijas krievu institūta Jelgavas filiālē.

Jelgavas jubilejai veltītās īpašās dizaina skulptūras pasniegtas 28.maijā domes priekšsēdētāja rīkotajā svinīgajā pieņemšanā pilsētas svētku laikā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211