21.augustā, konstitucionālā likuma “Par Latvijas Republikas valstisko statusu” pieņemšanas gadadienā, Valsts prezidents Egils Levits pasniedza valsts augstākos apbalvojumus Latvijas Tautas frontes dalībniekiem un cilvēkiem,  kuri ir nesavtīgi strādājuši mūsu valsts demokrātijas, tiesiskuma, drošības un labklājības labā. Triju zvaigžņu ordeni saņēma arī Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa un senatore, Latvijas Universitātes profesore Jautrīte Briede.

Novērtēts senatoru profesionālais ieguldījums tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā, jo īpaši uzsverot Jautrītes Briedes devums jauno tiesību speciālistu izglītošanā un Veronikas Krūmiņas ieguldījumu tiesu profesionalitātes stiprināšanā.

Saņemot valsts augstāko apbalvojumu, Veronika Krūmiņa sacīja – tiesneša pienākums ir katrā izskatāmajā lietā rast risinājumu atbilstoši demokrātiskas un tiesiskas valsts pamatprincipiem. “Tiesneša darbam ir jābūt tādam, lai cilvēki uzticētos. Lai cilvēki ticētu, ka viņi dzīvo taisnīgā valstī,” sacīja Veronika Krūmiņa, uzsverot, ka tas ir tiesnešu ieguldījums neatkarīgas, demokrātiskas un brīvas Latvijas valsts stiprināšanā.

Senatore atzina, ka viņai ir liels gods pieņemt šo apbalvojumu, bet reizē arī liela atbildība – pildīt savus pienākumus atbilstoši augstajiem apbalvojuma kritērijiem. Sev un visiem klātesošajiem Veronika Krūmiņa vēlēja sargāt mūsu valsti, sargāt mūsu cilvēkus gan darbos, gan vārdos.

Savukārt senatore Jautrīte Briede atzinās, ka pirms nepilniem 20 gadiem viņa ir publiski izteikusies, ka laikam negribētu šādu apbalvojumu pieņemt. “Bet laiki ir mainījušies, un zinu, ka tur ir arī mans nopelns. Un no šī prezidenta un kopā ar šiem cilvēkiem es ar pateicību un lepnumu pieņemu šo apbalvojumu,” sacīja senatore.

Valsts prezidents, uzrunājot apbalvotos, norādīja, ka atjaunotās Latvijas valsts atdzimšanas vēsturē ir ierakstīti arī šo cilvēku vārdi, kuru pašaizliedzīgais un pilsoniskais veikums ir sekmējis Latvijas izaugsmes ceļu. “Paldies jums katram un visiem kopā par paveikto! Mēs visi kopā ceļam brīvu, neatkarīgu, demokrātisku un nacionālu valsti!” sacīja Valsts prezidents.

Pavisam piecpadsmit Augstākās tiesas tiesneši saņēmuši Triju Zvaigžņu ordeni, bet četri tiesneši un tiesas darbinieki – Atzinības krustu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211

Foto: Valsts prezidenta kanceleja