Augstākā tiesa saņēmusi sēru vēsti, ka mūžībā devies bijušais Augstākās tiesas Civillietu departamenta senators, Augstākās tiesas Goda tiesnesis Rolands Krauze. Viņš miris 6.novembrī, 86 gadu vecumā.

Rolands Krauze bija Augstākās tiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnesis 1962.–1976.gadā. Tad strādāja Latvijas Universitātē un bija advokāts. 1994.gadā atgriezās Augstākajā tiesā un 1995.gadā kļuva par Senāta Civillietu departamenta senatoru.

Pēc pensionēšanās 2005.gadā turpināja strādāt par Augstākās tiesas priekšsēdētāja konsultantu likumu piemērošanas jautājumos, Sūdzību izskatīšanas nodaļas vadītāju, Senāta Civillietu departamenta konsultantu.

Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesneši – gan tie, kuri ar Rolandu Krauzi strādāja, gan tie, kuriem tas neizdevās, bet savā praksē piemēroja viņa publikācijas – atceras Rolandu Krauzi kā gudru un gaišu cilvēku, ko apliecina jau vispirms viņa veikums jurisprudencē.

Rolands Krauze bija viens no vadošajiem Latvijas speciālistiem dzīvokļu un mantošanas tiesībās.

Komentāri likumam „Par dzīvojamo telpu īri” ar papildinājumiem arī šobrīd ir aktuāli un tiek izmantoti, izskatot lietas, kas saistītas ar dzīvojamo telpu īri.

Civillikuma mantojuma tiesību daļas komentāri, kuru tapšanā piedalījās arī Rolands Krauze, joprojām palīdz tiesnešiem izspriest mantojumu strīdus.

2005.gadā senators Krauze saņēma Atzinības krustu un Ministru kabineta balvu par Civillikuma komentāru izstrādi. Viņš arī pirmais saņēma Augstākās tiesas Temīdas balvu nominācijā „Gada cilvēks – 2005”. 2013.gadā Saeima Rolandam Krauzem piešķīra Goda tiesneša nosaukumu.

Tiesneši Rolandu Krauzi atceras kā vienmēr pieklājīgu, laipnu un pretimnākošu kolēģi. Viņš ar savu smaidu prata uzmundrināt un jaunākajiem kolēģiem dot iedrošinājumu, ka arī viņi taču ko zina un var. Tā ir liela māka būt tik gudram un zinošam, bet līdzcilvēkos neradīt priekšstatu, ka tāpēc esmu pārāks par citiem.

Civillietu departamenta kolēģi Rolandu Krauzi salīdzina ar Raiņa Balto tēvu, un tādu viņu arī atcerēsies vienmēr.

Rolanda Krauzes darbs paliek kā vērtība Latvijas tiesu sistēmas un Augstākās tiesas vēsturē.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211