Otrdien, 6.septembrī, pieredzes apmaiņas vizītē Augstākajā tiesā viesojās Kostadins Bogdanovs (Kostadin Bogdanov) – Maķedonijas pārstāvis Eiropas Cilvēktiesību tiesā un divi Maķedonijas pārstāvja biroja darbinieki – Danica Djonova un Velimirs Delovskis (Velimir Delovski). Tikšanās laikā viesi uzzināja plašāku informāciju par to, kādos gadījumos lietas pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumiem Latvijas tiesās var tikt pārskatītas.

Sanāksmi vadīja Anita Zikmane, Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja, un tajā piedalījās Administratīvo lietu departamenta tiesnese Jautrīte Briede, Krimināllietu departamenta tiesnese Aija Branta, Civillietu departamenta tiesnese Marika Senkāne un Civillietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks Rihards Gulbis. Tikšanās laikā Maķedonijas pārstāvji interesējās par to, kā tiesneši Augstākajā tiesā var iepazīties ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumiem, saņemt pētījumus vai apkopojumus par atsevišķiem ECT izskatītiem tiesību jautājumiem. Tāpat viesi interesējās kā zemāku instanču tiesu tiesneši tiek iepazīstināti ar ECT un Augstākās tiesas tiesu praksi. Viesiem bija interesanti uzzināt, ka Latvijā ne vienmēr ECT spriedums ir pamats tiesvedības atjaunošanai lietā, bet šāda iespēja lietas dalībniekiem ir un tiesa to vērtē. Pēdējo gadu laikā Civillietu departamentā ir bijušas trīs šādas lietas un visās pieteikums par lietu jaunu izskatīšanu noraidīts. Krimināllietās šādas lietas bijušas četras un vienā no tām lietas jauna izskatīšana atteikta.

Vizītes noslēgumā viesi apskatīja Tiesu pili, tiesas zāli un Augstākās tiesas muzeju.

Maķedonijas pārstāvju vizīte Latvijā norisinās Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta finansētā Twinning projekta „Tiesiskuma stiprināšana” ietvaros. Tās laikā pārstāvji pieredzes apmaiņā viesojas Tieslietu ministrijā, Tiesībsarga birojā, Satversmes tiesā, Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās birojā, Tiesnešu mācību centrā un Latvijas Universitātē.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv