Šīgada jūnijā beidzas amata pilnvaru termiņš Augstākās tiesas priekšsēdētājam Ivaram Bičkovičam. Līdz 7.aprīlim Augstākās tiesas tiesnešiem no sava vidus jāizvirza Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata kandidāti.

Plēnuma sekretāre apkopos pieteikumus un sagatavotos dokumentus nosūtīs Tieslietu padomei, kas uzklausīs visus kandidātus un sniegs savu viedokli par tiem Augstākās tiesas plēnumam. Pēc tam Augstākās tiesas plēnumam būs jāizvirza viens kandidāts, bet galīgo lēmumu pieņems Saeima.

Ivars Bičkovičs Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatā ievēlēts 2008.gadā uz septiņu gadu pilnvaru termiņu. Vēlāk likums „Par tiesu varu” grozīts, nosakot, ka turpmāk Augstākās tiesas priekšsēdētāja pilnvaru termiņš ir pieci gadi un viena persona šo amatu var pildīt ne ilgāk kā divus termiņus pēc kārtas.

Līdz 7.aprīlim Augstākās tiesas departamenti un tiesu palāta var iesniegt arī ieteikumus ģenerālprokurora amatam. Ja šādi ieteikumi būs, tiks sasaukts Augstākās tiesas plēnums, lai apspriestu kandidatūras un vienotos par ieteikumu Augstākās tiesas priekšsēdētājam.

Saskaņā ar Prokuratūras likumu ģenerālprokuroru pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma, kas saskaņots ar Tieslietu padomi, amatā ieceļ Saeima. Ierosinājumus par ģenerālprokurora amata kandidātu Augstākās tiesas priekšsēdētājam var izteikt Ģenerālprokurora padome, Augstākās tiesas plēnums, tiesnešu un prokuroru profesionālās biedrības, kā arī fiziska persona, piesakot savu kandidatūru.

 Visu informāciju par Augstākās tiesas plēnumu skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211