Ar Konkurences padomes, Augstākās tiesas, Rīgas Latviešu biedrības un „Jurista Vārda” atbalstu biedrība „Latvijas tiesību institūts” savas ārvalstu akadēmiķu vieslekciju programmas ietvaros piektdien, 8.maijā, plkst.10.00 Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zālē (Rīgā, Merķeļa ielā 13) rīko Londonas Karaliskās koledžas profesores Alisonas Džounsas (Alison Jones) Eiropas Savienības konkurences tiesību vieslekciju „Mērķa ierobežojumu identificēšana  Eiropas Savienības konkurences tiesībās” (Identifying restrictions “by object” in European Union Competition Law).

Vieslekcija norisināsies angļu valodā bez tulkojuma. Paredzamais vieslekcijas garums – 2 stundas. Vieslekcija noslēgsies ar 30 minūšu garu jautājumu un atbilžu sesiju.

Dalība vieslekcijā bez maksas ar Latvijas tiesību institūta ielūgumiem. Interesenti var pieteikties dalībai vieslekcijā elektroniski: edijs.poga@lti.lv

 

Atsauksmes par profesori Alisonu Džounsu

 „Esam iepriecināti par biedrības „Latvijas tiesību institūts” ierosmi ielūgt Latvijā Londonas Karaliskās koledžas profesori Alisoni Džounsu (Alison Jones), lai noturētu vieslekciju konkurences tiesību jautājumos. Profesore Džonsa ir ievērojama ar savu akadēmisko un zinātnisko pienesumu konkurences tiesību jomai. Profesores atziņas, kas apkopotas kopdarbā ar Bristoles universitātes profesori Brendu Sufrinu (Brenda Sufrin) – grāmatā „EU Competition law: Text, Cases and Materials” (5th ed., Oxford University Press, 2014) – ir pazīstams tiesību doktrīnas avots arī Latvijas tiesu darbā. Pēdējo gadu laikā konkurences tiesības Latvijā ir piedzīvojušas strauju attīstību un nozīmīguma pieaugumu, tādēļ profesores Džounsas lekcija sniegs labu pamatu tālākai diskusijai par konkurences tiesību jomu,” Dr.iur. Jānis Neimanis, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnesis, Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrības valdes priekšsēdētājs.

„Londonas Karaliskās koledžas profesore Alisona Džounsa ir atzīta Eiropas Savienības konkurences tiesību akadēmiskā autoritāte. Profesores Džounsas un Profesores Safrinas mācību grāmatu Eiropas Savienības konkurences tiesībās, ko izdod Oksfordas Universitātes apgāds un kas 2014.gadā iznāca jau 5.izdevumā, plaši lieto konkurences tiesību studenti, kā arī speciālisti visā Eiropā. Profesore Džounsa ir autore arī daudzām citām publikācijām konkurences tiesību jomā, kā arī citās tiesību jomās. Minēto mācību grāmatu savos konkurences tiesību nolēmumos kā autoritāti baudošu konkurences tiesību doktrīnu izmanto Eiropas Savienības Tiesas ģenerāladvokāti savos secinājumos (piem., C-434/13P Parker Hannifin, C-375/09 Tele 2 Polska un C-202/07P France Telecom), kā arī to citē Augstākā tiesa savos nolēmumos (piem., SKA-149/2006 un SKA-13/2014) un Konkurences padome savos lēmumos,” Edijs Poga, LL.M., zvērināts advokāts, Latvijas tiesību institūta direktors.

 

 Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211