Lai izprastu Augstākās tiesas lomu cilvēktiesību nodrošināšanā kriminālprocesos, Eiropas Savienības projekta "Tiesiskuma stiprināšana Kirgizstānā" ietvaros grupa Kirgizstānas prokuroru 15.jūnijā Augstākajā tiesā tikās ar Krimināllietu departamenta zinātniski analītisko padomnieku Jāni Baumani.

Kirgizstānas prokuroru delegācijas vizītes mērķis Latvijā ir iepazīties ar Latvijas krimināltiesību sistēmu un dažādu institūciju atbildību cilvēktiesību ievērošanā.

Ņemot vērā, ka pašlaik Kirgizstānā notiek plašas reformas krimināltiesību jomā, delegāciju interesēja Latvijas pieredze krimināltiesību normatīvo aktu reformēšanā un prakse pēc Padomju Savienības sabrukuma. Tāpat Kirgizstānas pārstāvjiem interesēja Latvijas pieredze starptautisko cilvēktiesību standartu saskaņošanā, ieviešot pārmaiņas nacionālajā tiesību sistēmā.

Latvijas vizītes laikā Kirgizstānas prokuratūras pārstāvji tiekas arī ar Ģenerālprokuroru, Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas un Kurzemes rajona tiesas izmeklēšanas tiesnešiem, Satversmes tiesas tiesnesi Inetu Ziemeli, apmeklē Tiesībsarga biroju, Valsts policiju, Iekšlietu ministriju.

Eiropas Savienības projektu "Tiesiskuma stiprināšana Kirgizstānā" īsteno Ludviga Bolcmana Cilvēktiesību institūts (Ludwig Blotzmann Institute of Human Rights). Institūts dibināts 1992.gadā Austrijā kā neatkarīgs pētniecības institūts cilvēktiesību jomā. Institūts veic cilvēktiesību monitoringu un pētniecību cilvēktiesību jomā, īsteno mācības, kā arī sniedz konsultācijas dažādām sabiedrības grupām. Institūts īsteno arī virkni Eiropas Savienības projektus ārpus ES robežām.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211