Augstākās tiesas plēnumam, izvirzot Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātu no Latvijas tiesnešu vidus, būs jāizšķiras starp diviem Augstākās tiesas tiesnešiem. Pieteikumu kandidēt uz šo amatu iesnieguši Administratīvo lietu departamenta tiesneši Jānis Neimanis un Rudīte Vīduša.

Juridisko zinātņu doktors Jānis Neimanis par Augstākās tiesas tiesnesi apstiprināts 2007.gadā. Tiesneša darbu Administratīvo lietu departamentā savieno ar asociētā profesora pienākumiem Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē.

Rudīte Vīduša tiesneša pienākumus pilda kopš 2005.gada. Sākusi strādāt Administratīvajā rajona tiesā, drīz tika uzaicināta kļūt par Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi. 2007.gadā sākusi strādāt Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā, sākumā kā pienākumu izpildītāja, bet no 2008.gada kā Saeimas apstiprināta Augstākās tiesas tiesnese.

14.novembrī paredzēta Augstākās tiesas plēnuma sēde, kurā jāpieņem lēmumu par viena tiesneša ieteikšanu apstiprināšanai par Satversmes tiesas tiesnesi.

Vakanta tiesneša vieta Satversmes tiesā radusies, jo 2017.gada 4.janvārī beigsies Satversmes tiesas tiesneša Ulda Ķiņa pilnvaras, kuru šajā amatā Saeima pirms 10 gadiem apstiprināja pēc Augstākās tiesas plēnuma priekšlikuma. Saskaņā ar Satversmes tiesas likumu Saeima citu tiesnesi apstiprina pēc tās pašas institūcijas priekšlikuma, kura bija izvirzījusi iepriekšējā tiesneša kandidatūru.

Augstākās tiesas p[ēnums notiks pirmdien, 14.novembrī, plkst.9.30 Augstākās tiesas 461.zālē. Mediju pārstāvjiem caurlaides jāpiesaka Komunikācijas nodaļā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211