Lai gūtu ieskatu starptautisko un Nīderlandes nacionālo iestāžu pētniecības darbā, proti, kā tiek veikta un organizēta salīdzinošo tiesību izpēte, un noskaidrotu ārvalstu tiesu praksi, Augstākās tiesas Judikatūras nodaļas darbinieki decembra sākumā pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja tiesu un pētniecības institūcijas Hāgā un Amsterdamā.

Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane, zinātniski analītiskie padomnieki Reinis Markvarts, Aleksandrs Potaičuks, Inga Bērtaite un konsultante likumdošanas piemērošanas jautājumos Zinaida Indrūna apmeklēja Amsterdamas centru Eiropas tiesībām un pārvaldībai, Amsterdamas Universitātes Juridisko fakultāti, Nīderlandes Augstāko tiesu, Hāgas privāttiesību konferences Pastāvīgo biroju, Starptautisko Justīcijas tiesu un Pastāvīgo arbitrāžas tiesu.

Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas darbinieki gūto pieredzi uzskata par vērtīgu. Nodaļas vadītāja Anita Zikmane norāda, ka iegūtā informācija par Nīderlandes Augstākās tiesas darbības principiem izmantojama Augstākās tiesas darba organizēšanas attīstības perspektīvu diskusijai. Piemēram, apsverams būtu Nīderlandes kolēģu jaunieviesums rīkot ikgadēju konferenci, kurā tiesībzinātnieki kopā ar tiesnešiem analizē attiecīgā gada nozīmīgākajos nolēmumos ietvertās tiesiskās atziņas.

Tāpat pētniecības kvalitātes uzlabošanai Augstākajā tiesā noderīga būs Informācija par Starptautiskās Justīcijas Tiesas funkcionēšanu un pētniecības darbības organizēšanu.

Nodaļas vadītāja norāda, ka izvērtējama iespēja nepieciešamības gadījumā padziļināti attīstīt sadarbību ar katru konkrētu iestādi.

Vizīte rīkota Tiesu administrācijas vadītā Eiropas Sociālā fonda projekta “Justīcija attīstībai”aktivitātes“Saturisko un valodu mācību, semināru, konferenču, darba grupu un pieredzes apmaiņas organizēšana un īstenošana, tai skaitā ārpus Eiropas Savienības” ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211