1.jūlijā Strasbūrā Eiropas Cilvēktiesību tiesas Lielā palāta mutvārdu procesā skatīja lietu  „Jeronovičs pret Latviju”. Ad hoc tiesneša amata pienākumus šajā lietā pildīja Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese Jautrīte Briede.

Ad hoc tiesnesis piedalās lietas izskatīšanā Eiropas Cilvēktiesību tiesā gadījumos, kad pastāvīgais tiesnesis no līgumslēdzējvalsts nevar piedalīties lietas izskatīšanā. Atbilstoši Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai ad hoc tiesnesi no attiecīgās līgumslēdzējvalsts iepriekš iesniegta saraksta izvēlas Eiropas Cilvēktiesību tiesas priekšsēdētājs.

Eiropas Cilvēktiesību tiesas palāta 2009.gada 1.decembrī pasludināja spriedumu lietā "Jeronovičs pret Latviju", konstatējot Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 3.panta (spīdzināšanas aizliegums) pārkāpumu. Pēc tiesas palātas lēmuma apstrīdēšanas tālāka lietas izskatīšana tika nodota Eiropas Cilvēktiesību tiesas Lielajai palātai.