Ar Tieslietu padomes lēmumu Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnesis Intars Bisters no 2.novembra pārcelts Civillietu departamenta tiesneša amatā.

Saskaņā ar likuma “Par tiesu varu” pārejas noteikumos noteikto kārtību par Civillietu tiesu palātas tiesneša pārcelšanu departamenta tiesneša amatā pozitīvu atzinumu Intara Bistera pārcelšanai šajā amatā deva Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija.

Intars Bisters par Augstākās tiesas tiesnesi apstiprināts 2010.gadā. Tiesneša pienākumus pildīja Civillietu tiesu palātā, bet kopš 2015.gada februāra viņam bija uzdots pildīt tiesneša pienākumus Civillietu departamentā.

Intars Bisters tiesu sistēmā strādā kopš 1999.gada, kad ievēlēts par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesnesi, 2005.–2007.gadā bija Rīgas apgabaltiesas tiesnesis, 2007.–2010.gadā Zemgales apgabaltiesas tiesnesis.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211