Gatavojoties sarunu festivāla LAMPA diskusijai “Kopā celt tiesiskumu”, Augstākā tiesa šī gada vasarā organizēja iedzīvotāju aptauju par tiesiskuma jautājumiem. Pētījumu centra SKDS veiktajā aptaujā piedalījās vairāk nekā 1000 respondenti no visas Latvijas.

Aptaujas mērķis bija noskaidrot cilvēku domas par tiesiskumu un tā stiprināšanas iespējām.

Aptaujā secināts, ka 70% iedzīvotāju piekrīt tam, ka likumu ievērošana ir vissvarīgākā lieta valstī. 45% respondentu norādījuši, ka paši pilnībā ievēro likumus, 50% norādījuši, ka likumus ievēro vairumā gadījumu. Iedzīvotāji ļoti kritiski novērtējuši normatīvo aktu kvalitāti – tikai 2% pilnībā piekrituši tam, ka Latvijā ir taisnīgi likumi. 29% respondentu drīzāk piekrīt šim apgalvojumam, bet vairāk nekā 50% iedzīvotāju uzskata, ka likumi nav taisnīgi. Tieši skaidrus likumus un caurspīdīgu likumdošanas procesu respondenti ir minējuši kā galvenos faktorus, kas stiprinātu tiesiskumu Latvijā. Kā trešais būtiskākais faktors minēta profesionāla tiesa.

Iedzīvotāji gandrīz vienādi novērtējuši visu trīs valsts varas atzaru nozīmi tiesiskuma nodrošināšanā. Jautājumā, no kā atkarīgs tiesiskums Latvijā, 82% respondentu norādījuši, ka no izpildvaras, 81% – no likumdevēja varas, 78% – no tiesām.

Divas trešdaļas iedzīvotāju norādījuši, ka strīdus vislabprātāk risinātu, vienkārši pārrunājot problēmu ar otru pusi. 11% būtu gatavi piesaistīt profesionālu mediatoru, bet tikai 5% iedzīvotāju konfliktu risināšanai būtu gatavi vērsties tiesā. Tajā pašā laikā vairāk nekā ceturtā daļa iedzīvotāju uzskata, ka tiesa viņus aizsargās, ja tas būs nepieciešams.

Gandrīz puse – 48% – respondentu aptaujā pauduši viedokli, ka uzticas Augstākajai tiesai. 25% Augstākajai tiesai neuzticas, bet 27% respondentu nav viedokļa šajā jautājumā. Tas visdrīzāk skaidrojams ar to, ka liela daļa iedzīvotāju tiešā veidā nav saskārušies ar Augstākās tiesas darbu. Kā diskusijā “Kopā celt tiesiskumu” norādīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs, šis rādītājs kopumā vērtējams kā labs, taču noteikti uzlabojams, lai tuvākajos gados sasniegtu vismaz 60–70% uzticēšanās līmeni.

Aptaujas rezultātu apkopojums pieejams šeit.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas projektu vadītājs Jānis Supe

E-pasts: janis.supe@at.gov.lv