Otrdien, 27.septembrī, Augstāko tiesu apmeklēja pārstāvji no Gruzijas Tieslietu ministrijas, Augstākās tiesas un vispārējās jurisdikcijas tiesu disciplinārkolēģijas, lai iepazītos ar Augstākās tiesas pieredzi judikatūras veidošanā un komunikācijā ar sabiedrību, kā arī tiktos ar Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētāju.

Par Augstākās tiesas funkcijām, statistiku, Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas darbu, kā arī Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumu ietekmi uz nacionālo tiesu praksi Gruzijas kolēģiem stāstīja Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane. Savukārt Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece dalījās pieredzē ar Augstākās tiesas darbu ar sabiedrību un medijiem, kā arī iepazīstināja ar Tieslietu padomes apstiprinātiem dokumentiem komunikācijas jomā – Tiesu sistēmas komunikācijas vadlīnijām un Tiesu komunikācijas stratēģiju.

Pēcpusdienā Gruzijas tieslietu sistēmas pārstāvji tikās ar Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētāju Pēteri Dzalbi un uzklausīja informāciju par tiesnešu disciplināratbildības sistēmu Latvijā.

Gruzijas tieslietu sistēmas pārstāvji Latvijā ieradušies projekta “Sadarbības attīstība starp Gruzijas un Latvijas institūcijām ar mērķi paaugstināt tiesu pieejamību, veicināt uzticēšanos tiesām un tiesībaizsardzības iestādēm un stiprināt tiesiskumu” pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros. Projektu īsteno Tiesu administrācija.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211