Disciplinārtiesa 11.maijā, izvērtējot pilsētas tiesas tiesneses pārsūdzēto divu Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu tiesiskumu, vienu no lēmumiem atcēla un disciplinārlietu saistībā ar iepriekš uzlikto disciplinārsodu – piezīmi – izbeidza. Otrā lietā Disciplinārtiesa atstāja negrozītu Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu, ar kuru ierosināts rajona tiesas tiesnesi atcelt no amata, bet tiesneses sūdzību noraidīja.  

Vienā lietā tiesnese tika saukta pie disciplināratbildības par tīšu likuma pārkāpumu, otrā disciplinārlietā – par tīšu likuma pārkāpumu un darba pienākumu nepildīšanu.

Disciplinārtiesas lēmumi nav pārsūdzami.

Pilni Disciplinārtiesas lēmumi būs pieejami 10.jūnijā, kad tie tiks arī  publicēti Augstākās tiesas mājaslapā.

Disciplinārtiesa tiek sasaukta Augstākajā tiesā pārsūdzēto Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu tiesiskuma izvērtēšanai, pārsūdzēto Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sniegto negatīvo atzinumu tiesiskuma pārbaudīšanai, kā arī pārsūdzēto ģenerālprokurora lēmumu par disciplinārsodu piemērošanu izskatīšanai. Disciplinārtiesas sastāvā ir seši Augstākās tiesas departamentu tiesneši.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas preses sekretāre Baiba Kataja

E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211