Lai nodrošinātu Augstākās tiesas Civillietu tiesu darbu līdz tās likvidācijai 2016.gada 31.decembrī, Tieslietu padome uzdevusi Civillietu tiesu palātas tiesneša amata pienākumus no 15.marta turpināt pildīt Rīgas apgabaltiesas tiesnesei Sandrai Krūmiņai.

Sandra Krūmiņa Augstākās tiesas tiesneša pienākumus tiesneša vakances laikā pilda kopš 2012.gada marta. Beidzoties otrajam likumā noteiktajam divu gadu termiņam, bija jāpieņem jauns lēmums.

Civillietu tiesu palātā no 1.janvāra ir deviņas tiesnešu amata vietas, ko būtiski aizpildīt, lai nodrošinātu Civillietu tiesu palātas nozīmēto lietu nepārtrauktu izskatīšanu trīs tiesas sastāvos.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211