Sasniedzot likumā „Par tiesu varu” noteikto maksimālo tiesneša amata vecumu, 31.oktobrī tiesneša pilnvaras beidzās Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājam Gunāram Aigaram.

Klātesot bijušajiem un tagadējiem kolēģiem no Augstākās tiesas un apgabaltiesām, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas, Tieslietu ministrijas un citiem ar tieslietām saistītiem darba kolēģiem, Gunārs Aigars simboliski noņēma tiesneša amata zīmi un novilka tiesneša mantiju. Viņš noslēdza 47 gadus ilgu tiesneša darba mūžu, 24 no šiem gadiem esot Augstākās tiesas tiesneša amatā.

1995.gadā, kad Latvijā veidojās jauna tiesu sistēma, Gunāru Aigaru ievēlēja par apelācijas instances - Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas - pirmo priekšsēdētāju, un viņš šajā amatā bijis visu šo laiku.

1995.gadā viņu ievēlēja arī par Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieku, un šos pienākumus Gunārs Aigars pildīja līdz pat 2013.gada 31.decembrim, kad ar likuma grozījumiem šāds amats Augstākajā tiesā beidza pastāvēt.

Divdesmit gadus Gunārs Aigars darbojies Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā, 15 gadus bijis šīs kolēģijas priekšsēdētājs. Līdzdarbojies likuma "Par tiesu varu" un Civilprocesa likuma izstrādes grupā. Civilprocesa likuma komentāru līdzautors 2006., 2011. un 2012.gadā.

Sakot paldies par vērtīgo darba mūžu un izsakot nožēlu, ka likums „Par tiesu varu” un personas kods liek Gunāram Aigaram doties „beztermiņa brīvdienās”, kolēģi izteica cerību, ka iespēja pēc kolēģa padoma nezudīs.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211