Ceturtdien, 14.aprīlī, Augstākās tiesas Civillietu departaments uzņēma visus no Frederiksbergas tiesas Dānijā.

Pērngad, piedaloties Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” projektā, Civillietu departamenta pārstāvji pieredzes apmaiņas braucienā Dānijā apmeklēja vairākas tiesas, tostarp Frederiksbergas tiesu, kas ir pirmās instances tiesa. Tagad šīs tiesas delegācija priekšsēdētāja Torbena Goldina vadībā pieredzi lūkoja Latvijā un Igaunijā. Delegācijas sastāvā – tiesneši, tiesnešu palīgi un dažādu tiesas nodaļu vadītāji.

Civillietu departamenta pārstāvji viesiem pastāstīja par Latvijas tiesu sistēmu, Augstākās tiesas funkcijām un struktūru un citiem profesionāliem jautājumiem. Dānijas kolēģiem interesēja dzirdēt par Latvijas tiesu reformu, pārejot uz tā sauktajām tīrajām tiesu instancēm, kā arī mehānismiem, kā Latvijā mēģina paātrināt tiesu lietu apriti.

Dānijā tiesu sistēmai daudz senākas un stabilākas tradīcijas, kas veidojušās gadu simtos. Kā pieredzē dalījās viesi – arī lietu atlasei virzībai apelācijā un kasācijā viņiem ir sena kārtība, ka to veic speciāla padome. Tāpat daudzi citi jautājumi, kuros Latvijā vēl tiek meklēti risinājumi, Dānijā vairs diskusijas neraisa.

Vizītes turpinājumā, Augstākās tiesas muzejā, iepazīstoties ar Latvijas tiesu vēsturi, Dānijas kolēģiem īpaši interesēja Latvijas tiesu pāreja no padomju okupācijas laika uz atjaunotās Latvijas demokrātisko tiesu sistēmu.

Dānijas delegāciju Augstākajā tiesā sveica Civillietu departamenta priekšsēdētāja Edīte Vernuša, kolēģus uzņēma tiesneses Zane Pētersone, Marika Senkāne un tiesnešu palīgi, kas bija viesojušies Dānijā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211