Latvijas vizītes laikā 22. maijā starptautiski atzītā civiltiesību eksperte, Ženēvas Universitātes profesore Kristīne Šapuī (Christine Chappuis) tikās ar Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnešiem Aigaru Strupišu un Zani Pētersoni.

Tikšanās laikā diskusija raisījās par tiesas lomu privāttiesību attīstībā un tālākveidošanā, par deliktu tiesībām, kā arī par juridisko izglītību, jo profesore ir arī Ženēvas Universitātes Juridiskās fakultātes dekāne.

Apmeklējot Augstākās tiesas muzeju, profesore Šapuī guva ieskatu arī Latvijas tiesu vēsturē.

Profesores Kristīnes Šauī vizīte Latvijā organizēta Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā" ietvaros. Šī projekta ietvaros profesore 21. maijā uzstājusies ar vieslekciju Latvijas Universitātē, 22. maijā paredzēta vieslekcija Rīgas Juridiskajā augstskolā.