Piektdien, 25. maijā, Augstāko tiesu apmeklēja delegācija no Kazahstānas, kas Latvijā bija ieradusies Rīgas Juridiskās augstskolas īstenotā apmācību projekta ietvaros. Dalībnieki bija ieradušies no Kazahstānas Augstākās tiesas, pirmās un otrās instances tiesām, kā arī Kazahstānas Civildienesta un pretkorupcijas aģentūras.

Augstākajā tiesā viesi tikās ar tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču. Tiesas priekšsēdētājs delegācijas dalībniekus iepazīstināja ar Latvijas tiesu sistēmu, tās struktūru un darbību, kā arī ar tik nozīmīgām, aktuālām tēmām kā tiesu reformas, neatkarīga tiesu sistēma un mediācijas attīstība. Viesi apmeklēja arī tiesas muzeju un Senāta zāli, gūstot ieskatu tiesu sistēmas vēsturiskajā attīstībā.


Rīgas Juridiskā augstskola šobrīd īsteno apmācības projektu Centrālāzijas valstīm, kura ietvaros katru mēnesi Latvijā viesojas pārstāvji no katras Centrālāzijas valsts un apgūst Latvijas pieredzi par konkrētu un aktuālu tēmu. 

Apmācību projektu finansē ASV valdība sadarbībā ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju.

 

Informāciju sagatavoja:
Iveta Jaudzema, Augstākās tiesas starptautiskās sadarbības speciāliste
Tālrunis 67020396, e-pasts iveta.jaudzema@at.gov.lv