Šodien, 2020. gada 16. jūnijā, stājas spēkā Aigara Strupiša pilnvaras Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatā. Līdzšinējais Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs Aigars Strupišs šajā amatā nomainījis Ivaru Bičkoviču, kurš bija Augstākās tiesas priekšsēdētājs divpadsmit gadus.

Līdz ar Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatu Aigars Strupišs saskaņā ar likumu “Par tiesu varu” būs arī Tieslietu padomes vadītājs.

Aigaru Strupišu Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatam izvirzīja Augstākās tiesas plēnums. Viņa kandidatūru atbalstīja Tieslietu padome. 21.maijā Saeima pieņēma lēmumu iecelt Aigaru Strupišu Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatā. Augstākās tiesas priekšsēdētāja pilnvaru termiņš ir pieci gadi.

Ivars Bičkovičs saglabā Augstākās tiesas tiesneša statusu, un no 16.jūnija viņš ir Senāta Krimināllietu departamenta senators.

Savukārt par to, kas turpmāk vadīs Senāta Civillietu departamentu, lems Augstākās tiesas plēnums. Par departamenta priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju līdz plēnuma sasaukšanai nozīmēta senatore Mārīte Zāģere.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211