Tiesu atziņu izpratnē un tiesību tālākattīstībā nozīmīgs ir Satversmes tiesas un Augstākās tiesas dialogs ne vien caur spriedumiem, bet arī klātienes diskusijā – apliecinājums tam ir abu valsts augstāko tiesu tiesnešu tikšanās 25.septembrī. Šāda informācijas un viedokļu apmaiņa ar plašu tiesnešu pārstāvniecību notika pirmo reizi.

Tikšanās laikā tiesneši apsprieda jaunākās Satversmes tiesas spriedumu atziņas civilprocesa un kriminālprocesa jautājumos, kā arī sociālajās tiesībās. Tiesneši arī diskutēja par tādiem jautājumiem kā pieteikuma iesniegšana Satversmes tiesai civilprocesa sacīkstes un dispozitivitātes principu kontekstā, tiesas statuss, kura vērsusies ar pieteikumu Satversmes tiesā, un citiem aspektiem.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs norāda, ka, neraugoties uz atšķirībām tiesu kompetencē un funkcijās, šāds dialogs ir nozīmīgs tiesību teorijas un prakses savienojums: “Satversmes tiesa šajā diskusijā akcentē tās savas judikatūras atziņas, kuras uzskata par būtiskām tiesību attīstībā, savukārt Augstākā tiesa izvirza tiesību jautājumus, kuri ir aktuāli kasācijas instancei. Sarunā varam tuvoties ideālākajam risinājumam.” Augstākās tiesas priekšsēdētājs īpaši atzīmēja Satversmes tiesas spriedumus, kas devuši būtisku ieguldījumu kasācijas instances lomas stiprināšanā, kā arī kasācijas efektivizēšanā civilprocesā.

Savukārt Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele uzsvēra, ka Satversmes tiesas un Augstākās tiesas aktīva savstarpējā komunikācija svarīga, lai stiprinātu tiesu varu kopumā. “Tiesu varai Latvijā jābūt spēcīgai, ar savu pamatu un stāju. Tāpēc abām tiesām ir nepieciešams veidot ciešu komunikāciju. Mūsdienās tiesību jautājumi paliek arvien sarežģītāki, tāpēc konceptuāli tiesām jāvirzās vienā virzienā,” sacīja Satversmes tiesas priekšsēdētāja.

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211