Turpinot tradīciju ik gadu tikties ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnesi no Latvijas, Augstākā tiesa uz tikšanos 26.maijā aicināja Mārtiņu Mitu. Viņam šī bija pirmā vizīte Augstākajā tiesā Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesneša statusā.

Mārtiņš Mits dalījās informācijā un pieredzē par diviem jautājumu lokiem – pirmkārt, par procesu efektivizēšanu Eiropas Cilvēktiesību tiesā, lai mazinātu lietu uzkrājumu, un otrkārt – par Latvijas lietu Eiropas Cilvēktiesību tiesā analīzi tiesu darba aspektā.

Nosakot stingrākus lietu pieņemšanas kritērijus, ECT lietu skaits samazinājies par 30%. Apvienojot līdzīgus pieteikumus vienā lietā, lēmumus par pieņemamību izskatot mazākā tiesnešu sastāvā un veicot citus organizatoriskus pasākumus, ECT izdevies lietu uzkrājumu ievērojami samazināt. Tuvākajos gados jaunas reformas nav paredzētas, diskusija varētu būt vienīgi par ECT tiesnešu pilnvaru termiņa pagarināšanu (šobrīd tas ir 9 gadi).

Kā problēmu, ko ECT saskata nacionālajā līmenī, Mārtiņš Mits minēja nepietiekamu Eiropas cilvēka tiesību un pamatbrīvību konvencijas izpildi. Tas izpaužas kā ECT spriedumu nepildīšana vai nepietiekama izpilde, kā arī nacionālās likumdošanas nesaskaņošana ar Konvenciju jau likumprojektu stadijā. Šim nolūkam valstu parlamentos būtu jābūt institūcijai, kas katru likuminiciatīvu un likumprojektu izvērtētu Konvencijas kontekstā.

Būtiskus trūkumus tiesu darbā attiecībā uz Latvijas lietām ECT nekonstatē, tiesnesis vērsa uzmanību vien uz atsevišķiem problēmu jautājumiem. Lielākoties tie atzīti krimināllietās saistībā ar cilvēktiesībām telefonsarunu noklausīšanās un citu operatīvo darbību laikā, personas aizturēšanu kratīšanas laikā, tiesas objektivitāti tiesas sastāvu veidošanu.

Kā īpaši nozīmīgu lietu ECT judikatūrā Mārtiņš Mits minēja nupat 23.maijā pieņemto spriedumu lietā “Avotiņš pret Latviju”. Šī ir pirmā reize, kad ECT jāvērtē tiesību uz taisnīgu tiesu garantiju ievērošana lietā par savstarpēju spriedumu atzīšanu Eiropas Savienības regulējuma, proti, Briseles I Regulas ietvaros. ECT Lielā palāta pieteikumu noraidīja, nesaskatot Konvencijai neatbilstošus Latvijas tiesu nolēmumus.

Gan Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, gan ECT tiesnesis Mārtiņš Mits tikšanās laikā norādīja, ka šādas tiešas Augstākās tiesas tiesnešu sarunas ar ECT tiesnesi ir praktiskas un noderīgas un organizējamas arī turpmāk.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211