Advokāts ir ne tikai pārstāvis, kura uzdevums ir atvietot procesa dalībnieku tiesā un sasniegt sava pilnvardevēja noteikto galamērķi, bet vienlaikus advokātam jābūt tiesībaizstāvim – uzrunājot Advokatūras 95 gadu jubilejai veltītās konferences „Advokatūra kā tiesiskas valsts justīcijas neatņemama sastāvdaļa” dalībniekus, uzsvēra Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.

Advokatūras lomu kopējā tiesu sistēmā norāda tas, ka Zvērinātu advokātu kolēģija ir pārstāvēta Tieslietu padomē, kas nosaka tiesu sistēmas politiku. Visas Tieslietu padomē pārstāvētās institūcijas ir justīcijas sastāvdaļa un katrai no tām ir atbildība par visas tiesu sistēmas profesionalitāti, efektivitāti un uzticamību sabiedrības vērtējumā – norādīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

Savukārt procesuālajos likumos noteikti advokātu pienākumi civilprocesā, kriminālprocesā un administratīvajā procesā. Augstākās tiesas priekšsēdētājs uzsvēra, ka advokāts ir ne tikai pārstāvis, kura uzdevums ir atvietot procesa dalībnieku tiesā un sasniegt sava pilnvardevēja noteikto galamērķi, bet vienlaikus advokāts ir arī tiesībaizstāvis. Advokātam jāsekmē visa tiesas procesa taisnīgu un efektīvu norisi.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs atzinīgi vērtēja advokātu vēlmi uzņemties lielāku atbildību civilprocesā. Šobrīd likumā noteikts, ka kasācijas instancē lietu ved pats lietas dalībnieks vai viņa pārstāvis – zvērināts advokāts, savukārt Tieslietu ministrijas un Zvērinātu advokātu padomes virzītā koncepcijas paredz advokāta procesa plašāku ieviešanu atsevišķās civillietu kategorijās arī pirmajā un otrajā instancē. Šis jautājums bija Tieslietu padomes darba kārtībā, taču padome vēl nesniedza tūlītēju atbalstu koncepcijai, jo, kā norāda Tieslietu padomes priekšsēdētājs – bija pietiekami daudz šaubu un neskaidrību, lai ar idejas tālāku virzību nesteigtos. Tās turpmākā virzība lielā mērā būs atkarīga no pašu advokātu spējas pārliecināt par šī procesa lietderību, efektivitāti un pieejamību.

Ar priekšlasījumu par advokāta lomu administratīvajā procesā Advokatūras 95 gadu jubilejai veltītajā konferencē 17.martā uzstājas arī Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese un Juridiskās fakultātes profesore juridisko zinātņu doktore Jautrīte Briede.

Konferenci „Advokatūra kā tiesiskas valsts justīcijas neatņemama sastāvdaļa” sadarbībā ar LU Juridiskās fakultātes Juridiskās tālākizglītības un profesionālās pilnveides centru rīko Latvijas Zvērinātu advokātu padome.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211