Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs 20.augustā tikās ar Tiesu administrācijas direktoru Andri Mundu un apsprieda vairākus tiesu sistēmai būtiskus jautājumus.

Tika precizēti organizatoriskie jautājumi par neklātienes Tiesnešu konferences norisi, kas paredzēta septembra sākumā un kurā vēlēs divus Tieslietu padomes locekļus no apgabaltiesu tiesnešu vidus.

Pārrunāta tiesnešu atlases procesa nodrošināšana atbilstoši jaunajai Tieslietu padomes apstiprinātajai tiesnešu atlases kārtībai. Īpaši apspriestas Ekonomisko lietu tiesas tiesnešu atlases aktualitātes.

Apspriesta iespējamā sadarbība tiesnešu apmācībā, koncentrējoties uz būtiskākajām tēmām – tiesas procesa efektīva vadība, nolēmumu kvalitātes uzlabošana.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs tika informēts par darba grupu tiesu vienmērīgas darba noslodzes un procesa efektivitātes jautājumos. Sarunas dalībnieki vienojās, ka rudenī Tiesu administrācija informēs Augstāko tiesu un Tieslietu padomi par šā darba progresu, kā arī par paveikto e-lietas ieviešanā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211