Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs šonedēļ pēc Melnkalnes Augstākās tiesas priekšsēdētājas Vesnas Medenicas aicinājuma piedalās Balkānu reģiona Augstāko tiesu priekšsēdētāju konferencē „10 neatkarības gados uzkrātā pieredze un nepieciešamās reformas ceļā uz Eiropas Savienību”. Konferencē, ko Melnkalnes Augstākā tiesa organizē sadarbībā ar ASV vēstniecību Melnkalnē, piedalās arī Eiropas Savienības valstu Augstāko tiesu pārstāvji.

Augstāko tiesu priekšsēdētāji diskutēs par Rietumbalkānu valstu tiesu sistēmu virzību uz Eiropas juridisko sistēmu, par tiesu sistēmu līdzību un atšķirību, labo praksi tiesu darba kvalitātes nodrošināšanā. Tāpat paredzētas diskusijas arī par tādiem visām tiesām aktuāliem jautājumiem kā Augstāko tiesu loma tiesību jaunradē un sabiedrības uzticēšanās tiesu sistēmai, tiesu sadarbība ar sabiedrību un informēšanu par tiesu darbu.

Melnkalne ir viena no bijušās Dienvidslāvijas republikām, kas līdz 2006.gadam saglabāja savienību ar Serbiju. 2006. gadā notika referendums par izstāšanos no Serbijas un Melnkalnes savienības un Melnkalnes kā neatkarīgas valsts izveidošanu. Kopš 2010. gada Melnkalne ir Eiropas Savienības kandidātvalsts.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211