Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs šodien, 28.maijā, piedalās Centrālās un Austrumeiropas Augstāko tiesu priekšsēdētāju konferencē, kas notiek Lietuvas galvaspilsētā Viļņā. Konference turpināsies arī nākamajā dienā.

Šīgada konferencē izvirzītas divas pamattēmas – Augstāko tiesu administrēšanas uzlabošana un Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu piemērošana nacionālajās tiesību sistēmās.

Runājot par tiesu administrēšanu, uzmanība tiek koncentrēta uz lietu apstrādi, lietu uzkrājuma samazināšanu, tiesnešu specializāciju, tiesā saņemto sūdzību izskatīšanu un citiem aspektiem, kas tiesvedības procesu var padarīt efektīvāku.

Tāpat uzmanības tiks pievērsta tiesu varas attiecībām ar citiem varas atzariem un tiesu neatkarības aktualitātēm.

Runājot par Eiropas Cilvēktiesību tiesas judkatūru, uzmanība tiks pievērsta arī tiesu un mediju attiecībām un preses klātbūtnei tiesas zālēs.

Centrālās un Austrumeiropas Augstāko tiesu priekšsēdētāju konferences tiek organizētas kopš 2011.gada, sekmējot diskusiju forumu par tiesu sistēmas reformu Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs.

Konferences tiek organizētas ar Centrālās un Austrumeiropas Tiesību institūta – CEELI (Central Eastern Europe Law Initiative) – atbalstu. CEELI ir neatkarīga, starptautiska bezpeļņas organizācija, kas kopš 1999.gada nodarbojas ar praktizējošu juristu profesionālās un starptautiskās pieredzes veidošanu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211