Piektdien, 6. martā, Augstākās tiesas plēnums jeb tiesnešu kopsapulce izvērtēs Augstākās tiesas darbu 2014.gadā, pārvēlēs Plēnuma sekretāru un Centrālās vēlēšanu komisijas pārstāvi no tiesnešu vidus.

Lielākā plēnuma dienas kārtības daļa būs veltīta Augstākās tiesas aizvadītā gada darba izvērtējumam. Struktūrvienību darbu analizēs to vadītāji – Civillietu departamenta priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja Edīte Vernuša, Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe, Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa, Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Raimonds Grāvelsiņš, Judikatūras nodaļas vadītājs Pāvels Gruziņš un Administrācijas vadītāja Sandra Lapiņa. Pirmoreiz plēnuma darba kārtībā iekļauts ziņojums par Disciplinārtiesas darbu, ko sniegs Disciplinārtiesas priekšsēdētāja Mārīte Zāģere. Aizvadītā gada izvērtējuma noslēgumā Augstākās tiesas priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča kopsavilkums par Augstākās tiesas darbu 2014.gadā un uzdevumiem 2015.gadā.

Ar detalizētu statistikas pārskatu par tiesu lietu izskatīšanu Augstākajā tiesā 2014.gadā var iepazīties tiesas interneta mājaslapā www.at.gov.lv sadaļā Tiesvedība/ Statistika.

Augstākās tiesas plēnuma darba kārtībā paredzētas divas vēlēšanas. Saskaņā ar Plēnuma reglamentu plēnuma sekretārs tiek ievēlēts no Augstākās tiesas tiesnešu vidus uz trim gadiem. Civillietu departamenta tiesnesei Inārai Gardai, kas pilda šos pienākumus jau divus termiņu, beidzas trīs gadu pilnvaru laiks.

Savukārt tiesnešu pārstāvis Centrālajā vēlēšanu komisijā Plēnumam jāievēl saskaņā ar likumu „Par Centrālo vēlēšanu komisiju”. Centrālās vēlēšanu komisijas sastāvā ir deviņi locekļi, no kuriem priekšsēdētāju un septiņus locekļus ievēl Saeima, bet vienu locekli no tiesnešu vidus – Augstākā tiesa savā plēnumā – ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc jaunās Saeimas sanākšanas. Kopš 2009.gada, atkārtoti pārvēlot, šos pienākumus pilda Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe.

Augstākās tiesas plēnumā piedalīties aicināts ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers, Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Gaidis Bērziņš un Tiesu politikas apakškomisijas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs un valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos Irēna Kucina, kā arī Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs Jānis Grīnbergs.

 

Plēnums sāksies plkst.9.30 Augstākās tiesas 146.zālē. 

Plēnuma sēdes ir atklātas, mediju pārstāvji aicināti būt klāt Augstākās tiesas tiesnešu kopsapulcē. Caurlaides žurnālistiem jāpiesaka Komunikācijas nodaļā, tālrunis 67020396, 28652211.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211