Kolektīva balsojums noteicis, ka Augstākās tiesas Gada cilvēks-2013 ir Senāta Civillietu departamenta senators profesors Kalvis Torgāns.

Saņemot Temīdas balvu nominācijā, kas ir tiesas augstākā atzinība, Kalvis Torgāns pauda prieku un gandarījumu par kolektīva novērtējumu viņa darbam. Senators atzina, ka piekritis nākt uz Augstāko tiesu pastrādāt „kādu gadiņu”, bet nu jau aizritējuši pieci gadi un viņš ir te joprojām gan tādēļ, ka darbs to prasa, gan tādēļ, ka „te ir laba aura”.

Savukārt kolēģi, izvirzot Kalvi Torgānu šai nominācijai, uzsvēruši, ka viņš ar savu darbību visplašāk un vispozitīvāk reprezentē Augstāko tiesu, novērtēta viņa loma juridisko zinātņu attīstībā valstī un tas, ka profesors kā LU mācībspēks un tiesībzinātnieks sniedzis ievērojamu ieguldījumu Senāta judikatūras attīstībā.

Balsojumā norādīts, ka Kalvis Torgāns ir profesionālis un autoritāte civiltiesību jomā, „vilcējspēks” ilgi sabiedrībā diskutētajai līgumsodu problēmai. Spējis sasniegt augstus mērķus, nezaudējot cilvēcīgumu. Savas zināšanas izmanto arī citu kolēģu izglītošanai. Labsirdīgs un atsaucīgs. Precīzs, ļoti zinošs. Vienmēr pozitīvs, cilvēks ar fantastisku humora izjūtu.

Tiek atzīmēta senatora Torgāna spēja atrast laiku arī juridiskās literatūras radīšanai. Katru gadu vismaz viena grāmata! Šogad ne tikai uzrakstījis grāmatu par deliktu tiesībām, bet arī sagatavojis tiesu prakses apkopojumu un vadījis studentiem tiesas procesa izspēli Augstākajā tiesā. Apveltīts lielām darba spējām.

Kolektīva balsojumā piešķirtas vēl trīs tradicionālās Temīdas balvas – Gada tiesnesis, Gada tiesneša palīgs un Gada darbinieks.

Titulu Gada tiesnesis-2013 saņēma Senāta Civillietu departamenta senatore un Disciplinārtiesas priekšsēdētāja Mārīte Zāģere. Gada tiesneša palīgs-2013 ir Senāta Civillietu departamenta senatora palīdze Linda Vīgante, bet Gada darbinieks-2013 – Dokumentu pārvaldības nodaļas vecākā konsultante Inta Ķirse, darbiniece ar visilgāko stāžu Augstākajā tiesā – tai veltījusi 33 savas dzīves gadus.  

Temīdas balvas Augstākajā tiesā tika pasniegtas jau devīto gadu. Balsošana notiek aizklāti divās kārtās, un ikvienam tiesnesim un darbiniekam 1. kārtā ir iespēja pieteikt tos cilvēks, kas viņuprāt pelnījuši šos titulus. Otrajā kārtā balso par trīs kandidātiem, kuru izvirzīšanai bija visvairāk balsu.

Augstākās tiesas titulu Gada cilvēks saņēmuši bijušie senatori Rolands Krauze, Imants Fridrihsons un Roberts Guntis Namatēvs, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un bijušais priekšsēdētājs Andris Guļāns, Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars un bijusī tiesnese Aiva Zariņa, Judikatūras nodaļas vadītājs Pāvels Gruziņš un Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs Zigmants Gencs.

 

Informāciju sagatavoja
Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece
E-pasts rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis 67020396, 28652211