8. jūnijā Augstāko tiesu apmeklēja Oksfordas Universitātes profesors, pasaules vadošais Eiropas Savienības (ES) tiesību akadēmiķis, ES tiesību “Bībeles” līdzautors Pols Kreigs (Paul Craig).

Pols Kreigs apmeklēja Rīgu Latvijas tiesību institūta 2014. gadā aizsāktās ārvalstu akadēmiķu vieslekciju programmas ietvaros. 8.jūnijā viņš Latviešu biedrības nama Zelta zālē uzstājās ar vieslekciju "ES un ES tiesības: Institucionāli un materiāltiesiski izaicinājumi" (The EU and EU law: Institutional and Substantive Challenges), pēc kuras apmeklēja Augstāko tiesu.

Augstākajā tiesā profesors Kreigs tikās ar tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču, Administratīvā departamenta tiesnesi Rudīti Vīdušu, Krimināllietu departamenta zinātniski analītisko padomnieci Noru Magoni, Civillietu departamenta zinātniski analītisko padomnieku Reini Odiņu un Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāju Anitu Zikmani.

Priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs īsi iepazīstināja viesi ar Latvijas tiesu sistēmu, pievēršot īpašu uzmanību izskatāmajam jautājumam – ES tiesību piemērošana: “Vēl nesenā pagātnē ES tiesību piemērošana bija neskaidra. Bet tagad tās tiek jau plaši piemērotas. Darbs ar ES normatīvo regulējumu kļūst par ikdienas darbu, nepieciešamību”.

Diskusijas dalībnieki apsprieda tādus jautājumus kā ES tiesību piemērošanas biežums Latvijas tiesās, zinātniski analītiskā darba nozīmīgums ES tiesību pētīšanā, lietu nodošana izskatīšanai Eiropas Savienības tiesā, tiesnešu darba apjoms, lietu izskatīšanas kārtība u.c.

 

Profesora Pola Kreiga vieslekcijas ierakstu iespējams noskatīties šeit.

 

Informāciju sagatavoja:
Iveta Jaudzema, Augstākās tiesas starptautiskās sadarbības speciāliste
Tālrunis 67020396, e-pasts iveta.jaudzema@at.gov.lv