Jūlijā un augustā Augstākajā tiesā viesojās jurisprudences studenti un pasniedzēji no vairākām vadošām Eiropas augstskolām, kas Latviju apmeklēja vasaras skolu programmu ietvaros. Vizīšu laikā studenti iepazinās ar Augstākās tiesas lomu un tās funkcijām, Latvijas tiesu sistēmu, kā arī iesaistījās diskusijās ar tiesas darbiniekiem.

28. jūlijā Augstāko tiesu apmeklēja bakalaura studiju un maģistrantūras studenti no Mykolas Romeris universitātes (Lietuva), Tallinas Tehnoloģiju universitātes (Igaunija), Turku Ekonomikas un biznesa vadības skolas (Somija) un Biznesa augstskolas Turība. Vizītes laikā studenti tikās ar Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāju Anitu Zikmani, kas studentus iepazīstināja ar Augstākās tiesas lomu un funkcijām, Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas darbu un citiem specifiskiem tiesu jautājumiem.

Savukārt 12. augustā Augstākajā tiesā viesojās Humbolta universitātes Berlīnē (Vācija) un Latvijas Universitātes jurisprudences studenti, kas Latvijā tiekas abu augstskolu kopīgi organizētās vasaras skolas „Projekt Netzwerk Ost-West” ietvaros. Studenti tikās ar Augstākās tiesas Civillietu departamenta zinātniski analītisko padomnieku Rihardu Gulbi, kas stāstīja par Augstākās tiesas darbu, tiesas funkcijām un lietu izskatīšanas specifiku. Savukārt studenti prezentācijas laikā aktīvi iesaistījās diskusijās un uzdeva dažādus jautājumus par tiesu sistēmu Latvijā.

Abu vizīšu ietvaros studentiem bija iespēja arī apmeklēt Augstākās tiesas muzeju, apskatīt vēsturisko Tiesu pili, ielūkoties tiesas zālēs un apskatīt vēsturisko Senāta zāli, kas šobrīd ir valdības sēžu zāle.

Augstākā tiesa regulāri uzņem Latvijas un ārvalstu studentu grupas ar mērķi paplašināt topošo juristu izpratni un interesi par Latvijas tiesu sistēmu un tiesnešu profesijas ikdienu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa